Dissidente leider van Roj Pershmerga roept hen op zich niet te laten meeslepen in Turkse bezettingscomplotten

Met de toenemende frequentie van de aanvallen van het Turkse bezettingsleger op de Mediya verdedigingszones, zijn er bewegingen van de zogenaamde “Roj Peshmerga” ontstaan in gebieden grenzend aan de Mediya-verdedigingszones, en er wordt gesproken over het feit dat deze troepen een rol spelen bij aanvallen tegen de Mediya verdedigingstroepen.

De voormalige kolonel van de “Roj Peshmerga”, Riad Salah al-Din, sprak met het persagentschap ANHA over de zogenaamde “ Roj Peshmerga”, het doel van hun oprichting en hun ondergeschiktheid.

Na een periode in de gelederen van de zogenaamde “ Roj Peshmerga” te hebben gezeten, keerde Riad Salah al-Din terug naar Rojava en sloot zich aan bij de beschermingsklassen van de Academies van de Zelfbeschermende Strijdkrachten in het noorden en oosten van Syrië. Hij sprak over het begin van de oprichting van de zogenaamde “Roj Peshmerga” en de tegenstrijdigheden die waren ontstaan. Hij zei: “Ik deed beloften dat het niet onder een politieke paraplu zou staan en dat het doel en de taken hier in Zuid-Koerdistan zouden zijn, maar desondanks werd het de militaire façade van de Koerdische Nationale Raad, die zich beweegt volgens zijn eigen agenda en beleid dat vijandig staat tegenover Rojava, getraind door de Turkse Gendarma.”

Riad Salah al-Din onthulde: “Jarenlang hebben ze gestreden tegen elementen en leiders die eisten om terug te keren naar Rojava en om samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten SDF tegen ISIS/ Daesh te strijden, waaronder ikzelf, en vanwege mijn aandringen hierop werd ik samen met 60 elementen vier maanden lang in de gevangenis gezet en werden we vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst, allemaal omdat we niet in hun schema’s traden.”

Salah al-Din merkte op dat het Turkse leger zich na verloop van tijd met hun training bemoeide en onthulde: “We hebben bevestigd dat de vorming van deze troepenmacht bedoeld is om de SDF en het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES), de Koerdische Bevrijdingsbeweging, te bestrijden en het feit dat we in Khansur de aanval van Roj Peshmerga op de Shengal  als bewijs hiervan zagen. Dit incident heeft een enorme impact op ons gehad.”

Over zijn terugkeer naar Noord- en Oost-Syrië zei hij: “We hebben besloten om terug te keren naar ons thuisland en ons volk, en er was een speciale oorlog en systematische verminking tegen de SDF en DAANES. Roj Peshmerga misleidde ons door te zeggen dat ze iedereen zouden doden die daar terugkeerde, wat werd weerlegd toen we terugkeerden, waar we goed werden ontvangen.”

Salah al-Din ging in op de pogingen om de zogenaamde Roj Peshmerga te betrekken in de oorlog tegen de Volksverdedigingskrachten HPG en zei: “De Turkse staat is er niet in geslaagd om aanvallen uit te voeren tegen de Koerdische Bevrijdingsbeweging en heeft zo slecht gefaald, dat het de Roj Peshmerga wil gebruiken in zijn aanvallen tegen HPG in Mediya en om Koerdisch bloed te vergieten door de handen van de Koerden; de Koerden moeten deze pogingen stoppen.

Volgens ingelichte militaire bronnen, “zijn tot nu toe ongeveer 500 soldaten van de Roj Peshmerga overgelopen, waarvan er 200 zijn teruggekeerd naar Rojava en 300 naar Europa zijn geëmigreerd.”

Bron: ANHA