Dringende internationale oproep na afzetting van de gekozen burgemeester van Hakkari

  • Turkije

Ebru Günay en Berdan Öztürk, co-woordvoerders van de DEM Partij Commissie Buitenlandse Zaken, hebben een verklaring vrijgegeven over de usurpatie van de gemeente Hakkari door een bewindvoerder die is aangesteld nadat Memet Sıddık Akış, de gekozen co-burgemeester, vanochtend werd aangehouden en vervangen door de gouverneur van Hakkari.

“Het onderzoeksdossier dat wordt gebruikt om deze operatie te rechtvaardigen is volledig gebaseerd op ongegronde beschuldigingen van de politie en de openbare aanklager. Het ontslag van de heer Akış, die democratisch was gekozen, is een schaamteloze coup tegen de wil van de bevolking van Hakkari, waar de meerderheid van de bevolking Koerdisch is,” aldus de verklaring.

In de verklaring werd erop gewezen dat de poging van de AKP-MHP coalitie om hun zware verlies bij de lokale verkiezingen te wreken door de gemeenten van de DEM partij aan te vallen, de afschaffing van het grondwettelijke recht om te stemmen en gekozen te worden betekent.

“Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben aangetoond dat de brede en vage definitie van ‘terrorisme’ die door het rechtssysteem in Turkije wordt gehanteerd, is veranderd in een instrument dat door de regering wordt gebruikt om haar politieke rivalen uit te schakelen. Het is duidelijk dat het ontslag van co-burgemeesters en de benoeming van curatoren door het ministerie van Binnenlandse Zaken volledig onwettig is”, aldus de DEM-partij.

De verklaring vervolgde: “Curatoren die eerder zijn aangesteld in HDP-gemeenten hebben niet alleen de wil van het Koerdische volk gesaboteerd, maar hebben ook enorme corruptie en financiële verliezen gegenereerd. De economische en politieke vernietiging veroorzaakt door de gevolmachtigden aangesteld door de AKP-MHP coalitie is een groot obstakel voor de democratisering van het land en de democratische oplossing van de Koerdische kwestie. Het feit dat dit beleid van gevolmachtigden een soort routinepraktijk is geworden, suggereert dat er in de nabije toekomst gevolmachtigden kunnen worden aangesteld in gemeenten die worden bestuurd door alle oppositiepartijen, inclusief Istanbul.”

“We willen benadrukken dat de benoeming van een gevolmachtigde in Hakkari niet alleen een ‘binnenlandse kwestie’ is. Turkije is lid van de Raad van Europa en onderhandelt ook met de EU over een volledig lidmaatschap. Ondanks vele beloften van democratisering en miljoenen euro’s aan financiering, zijn de democratische instellingen van Turkije onderhevig aan systematische onderdrukking en worden gekozen politici blootgesteld aan gerechtelijke onderdrukking”, aldus de DEM-partij, die alle pro-democratische gemeenschappen, alle partijen en internationale instellingen oproept om krachtig stelling te nemen tegen deze politieke coup, solidair te zijn met de DEM-partij en de politieke wil van de bevolking van Hakkari te verdedigen.

Bron: ANF