Dringende oproep om executies in Iran te stoppen

Vandaag is de laatste dag van de week tegen executies in Iran. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd over de hele wereld. Een oproep, ondertekend door meer dan 36 mensenrechtenorganisaties, werd verstuurd naar regeringen wereldwijd, de Verenigde Naties, de Europese Unie en het Europees Parlement, met de vraag om de executies in Iran te stoppen.

De oproep luidt als volgt: “Het islamitische regime in Iran heeft lange tijd executies gebruikt als middel voor onderdrukking en bestraffing van afwijkende meningen. In de afgelopen jaren is het aantal executies echter dramatisch toegenomen. Deze alarmerende trend is vooral duidelijk sinds de protesten in 2022 en de tragische dood in gevangenschap van Mahsa (Jina) Amini, en meer dan honderd gedetineerden die veroordeeld zijn tot executie op basis van verzonnen aanklachten. Alleen al in 2023 hebben rechtenorganisaties minstens 800 executies gedocumenteerd, waaronder mensen die gevangen zitten op grond van drugsgerelateerde aanklachten. Dit aantal is met 30% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor dit het land is met de meeste executies per hoofd van de bevolking ter wereld. Het aantal executies is vooral toegenomen terwijl de aandacht van de wereld gericht is op het conflict tussen Hamas en Israël, en het regime maakt van deze gelegenheid gebruik om dagelijks gevangenen te executeren.

Het rechtssysteem in Iran is niet eerlijk omdat er geen behoorlijke rechtsgang is. Degenen die beschuldigd worden van het plegen van een misdrijf krijgen vaak geen behoorlijke juridische vertegenwoordiging en worden berecht in kangoeroe-rechtbanken. Het regime neemt vaak zijn toevlucht tot het martelen van gevangenen om valse bekentenissen af te dwingen en gebruikt ongegronde beschuldigingen tegen politieke dissidenten om hun executievonnissen te rechtvaardigen. Een bijzonder afschuwelijk geval is dat van Mojahed Kourkour, veroordeeld tot executie voor een misdaad die hij niet heeft begaan. Zelfs de rouwende ouders van het slachtoffer, Kian Pirfalak, een negenjarig kind, hebben publiekelijk en herhaaldelijk de onschuld van Mojahed bevestigd en bevestigd dat Kian in 2022 werd doodgeschoten door de veiligheidstroepen van het regime.

Wij dringen er met respect bij regeringen wereldwijd, de Verenigde Naties, de Europese Unie en het Europees Parlement op aan om onmiddellijke en tastbare acties te ondernemen om het Iraanse regime te dwingen deze executies ongedaan te maken en alle executies stop te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid draagt om het recht op leven te waarborgen en een einde te maken aan de doodstraf.”

Bron: ANF