Dubbele discriminatie als migrant en als slachtoffer van een aardbeving

In Turkije worden vluchtelingen bij elke gelegenheid tot zondebok gemaakt. Zowel de regering als oppositiepartij CHP bedreigen hen met rechtsextremistische propaganda in verkiezingsbeloften dat ze zullen worden uitgezet naar hun land van herkomst. Zelfs bij een grote ramp zoals een aardbeving worden ze systematisch gediscrimineerd. Om naar een andere provincie in het land te reizen, hebben ze sinds 2017 een vergunning nodig van de Directie Migratiebeheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben een vergunning voor 60 dagen nodig om de door de aardbeving getroffen regio te verlaten.

Mehmet Shehyar uit Aleppo, zowel een migrant als een aardbevingsslachtoffer, sprak met ANF over zijn situatie. De Syriër is kledingontwerper en kwam in 2009, voor de oorlog in Syrië, naar Turkije om te werken. Hij zegt dat hij een werkvergunning kreeg en in een textielatelier in Istanbul werkte en geen problemen had. Na het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2011 moest hij zijn gezin van Aleppo naar Turkije halen. Zijn kinderen gingen naar school in Hatay. Hij zegt dat zijn leven in 2017 op zijn kop stond toen het Migratiebureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot dat Syriërs die van de ene provincie naar de andere wilden reizen een reisvergunning nodig hadden: “Om van de ene provincie naar de andere te reizen, moet je toestemming vragen aan de Directoraat voor migratiebeheer. En zelfs dan wordt er maar voor 15 dagen toestemming verleend. Ik kon pas naar Istanbul nadat ik toestemming had gekregen van het immigratiekantoor in Hatay, waar ik ben ingeschreven. Dat gold zelfs voor medische behandeling.”

Deze maatregel uit 2017 beknotte het recht op vrij verkeer en werd verergerd door een ander besluit van het directoraat Migratiebeheer na de aardbeving, meldt Shehyar: “Ik was in Istanbul tijdens de aardbeving. Gelukkig gebeurde er niets met mijn vrouw en kinderen in Antakya, maar het huis waarin we woonden was zwaar beschadigd. Zodra ik hiervan hoorde, keerde ik terug naar Antakya. Na de aardbeving hebben de migratieautoriteiten opnieuw een speciale maatregel voor Syriërs bevolen. Omdat we nergens konden overnachten, vroeg ik toestemming om naar mijn moeder in Afyon te gaan. We konden daar echter maar 30 dagen blijven omdat er geen werk en geen geld was. Mijn beschadigde huis en al mijn bezittingen zijn hier. Ik moest met mijn gezin terug naar Antakya, maar nu kan ik niet naar Istanbul omdat ik geen vergunning kan krijgen. Mijn handen zijn geketend.”

Shehyar verblijft met zijn gezin in een tent op een van de solidariteits- en hulpverdeelpunten die zijn opgezet door politieke partijen in Hatay. Hij beschuldigt de Turkse regering van discriminerende praktijken jegens Syriërs. “Ik ben in Syrië geboren, wat is mijn misdaad?” Vraagt ​​Şehyar en legt uit: “Ik ben een ontwerper van dameskleding, ik teken modellen, maak patronen en ontwerp ze. Alles is hier vernietigd, er is geen werk. Ik moet naar Istanbul gaan om daar te werken, maar dat mag niet. We zijn dakloos, hoe lang gaan we in een tent wonen? De kinderen hebben ook geen school meer. We hebben in ieder geval een container nodig om in te leven en ik hoop dat er niet opnieuw wordt gediscrimineerd. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben zowel een migrant als een slachtoffer van een aardbeving. Mijn familie wordt getroffen door een oorlog en een aardbeving. De aardbeving is erger dan de oorlog. Hebben wij als Syriërs geen recht op leven? Is dat wat we onder deze praktijk moeten verstaan? Ik wil dat er een einde komt aan deze discriminerende praktijk.”