Duitse bondsregering ziet OPCW als verantwoordelijk

  • Duitsland

De OPCW wil het gebruik van chemische wapens in Koerdistan niet onderzoeken omdat geen enkele staat daarom heeft gevraagd. De Duitse federale regering daarentegen ziet zichzelf niet als verantwoordelijk en zegt dat de OPCW verantwoordelijk is.

Turkije gebruikt chemische wapens in de guerrillagebieden in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak), en daar zijn tal van aanwijzingen voor. ANF ​​Nieuwsagentschap heeft dinsdag beelden vrijgegeven van guerrillastrijders die omkomen na een aanval met chemische wapens. In een rapport van de medische vredesorganisatie IPPNW staat dat er “indirect bewijs is van mogelijke schendingen” van het Verdrag chemische wapens. “Materiaal gevonden in de buurt van een gebied dat door het Turkse leger is verlaten, omvatte containers met zoutzuur en bleekmiddel die kunnen worden gebruikt om chloor te produceren, een klassiek middel voor chemische oorlogsvoering”, zei IPPNW en riep op tot onmiddellijk onderzoek. Turkije ontkent de aantijgingen, hoewel minister van Defensie Hulusi Akar zelf tenminste toegaf dat traangas werd gebruikt bij de Gare-operatie in februari 2021. Het gebruik van traangas in militaire conflicten is verboden.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft tot nu toe niet gereageerd op de beschuldigingen en rechtvaardigt haar passiviteit door te zeggen dat ze alleen actie kan ondernemen op verzoek van een staat. De Duitse federale regering daarentegen ziet zichzelf niet als verantwoordelijk en zegt dat de OPCW verantwoordelijk is. Dat blijkt uit het antwoord van de federale regering op een vraag van het linkse parlementslid Andrej Hunko. Op 19 oktober vroeg Hunko welke kennis de Duitse regering heeft over het gebruik van chemische wapens door Turkije in Noord-Irak en welke andere informatie beschikbaar is over de vraag of Turkije volledig voldoet aan het Verdrag inzake chemische wapens.

“Turkije is onderworpen aan de controlemechanismen van de OPCW”

Staatssecretaris Katja Keul antwoordde: “De federale regering is op de hoogte van berichten in de media met betrekking tot de vraag en het IPPNW-rapport, waarin de beschuldiging van het gebruik van traangas is opgenomen. Ze is ook op de hoogte van de Turkse operatie om gijzelaars te bevrijden, waarbij in februari 2021 traangas werd gebruikt, aldus de Turkse minister van Defensie. De federale overheid heeft zelf geen bijkomende kennis. Net als de Bondsrepubliek Duitsland is Turkije partij bij het Verdrag inzake het verbod op chemische wapens (CWC), dat op 29 april 1997 in werking is getreden. Turkije heeft geen voorraden chemische wapens aangegeven toen het toetrad tot het Verdrag inzake chemische wapens. Om de naleving van het verdrag te waarborgen, is de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) opgericht. Als staat die partij is, is Turkije onderworpen aan de controlemechanismen van deze organisatie.”

Akbulut verzoekt om aanvraag door Duitsland

Ondertussen heeft Hunko’s parlementaire collega Gökay Akbulut (DIE LINKE) de permanente vertegenwoordiger van Duitsland bij de OPCW opgeroepen om een ​​onderzoek te steunen naar beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens door Turkije in de Koerdische regio van Irak (KRI). Aangezien Turkije en de Bondsrepubliek Duitsland verdragsluitende staten zijn bij het Verdrag inzake het verbod op chemische wapens (CWC), dat op 29 april 1997 in werking is getreden, en daarom onderworpen zijn aan de controlemechanismen van de OPCW, zou de OPCW moeten werken “met kracht” naar een dergelijk onderzoek of een overeenkomstige dossier aanvraag. Het antwoord laat nog op zich wachten.