Duizenden marcheren in Mexico tegen militarisering en oorlog

  • Mexico

Op 12 oktober vierde Latijns-Amerika het inheemse verzet tegen de koloniale invasie van de conquistadores 530 jaar geleden. De inheemse bevolking zei: “Stop de oorlog in Koerdistan”.
Op 12 oktober vierde Latijns-Amerika het inheemse verzet tegen de koloniale invasie van de conquistadores 530 jaar geleden.

In Mexico hebben verschillende collectieven, organisaties en inheemse volkeren, gecoördineerd door het National Indigenous Congress (CNI), opgeroepen tot een wereldwijde actiedag tegen militarisering en oorlog, als reactie op het recente besluit van de Mexicaanse regering om wetten aan te passen zodat het leger openbare veiligheidstaken en de controle over de staatspolitie overnemen.

Deze stap van de Mexicaanse regering maakt deel uit van een reeks beleidsinitiatieven die tot doel hebben meer macht te geven aan de strijdkrachten, die een sleutelrol spelen bij het onderdrukken van sociale sectoren die zich verzetten tegen megaprojecten en initiatieven van particulier kapitaal die de territoria van mensen willen onteigenen, zoals een communiqué van CNI wijst erop: “Deze megaprojecten en deze bedrijven zijn gestationeerd in de nationale geografie en vooral in inheemse gebieden; ruimtes waar al geruime tijd misdaad, alcoholisme, drugsverslaving en, natuurlijk, de vernietiging van Moeder Aarde, evenals menselijke armoede en uitbuiting, zijn ongebreideld gegroeid.”

Mobilisaties vonden plaats in de staten Veracruz, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Jalisco en Sonora. In Mexico-Stad namen duizenden mensen van verschillende inheemse volkeren en buurten uit verschillende delen van het land, vergezeld van familieleden van verdwenen personen, slachtoffers van vrouwenmoord, feministische collectieven, studenten en maatschappelijke organisaties deel aan de mobilisatie die door de CNI was opgeroepen met de slogan : NEE tegen militarisering en de oorlog tegen de volkeren van het National Indigenous Congress en het Zapatista Army of National Liberation (EZLN).

De mars benadrukte de oproep om de oorlog tegen de volkeren in alle delen van de wereld te stoppen, inclusief het Koerdische volk, dat systematisch wordt aangevallen door de Turkse staat en recentelijk door de repressie in Iran.