Ecocide in Noord-Koerdistan wordt voortgezet

  • Noord-Koerdistan

Een delegatie van de Groene Linkse Partij heeft een bezoek gebracht aan het Koerdische dorp Demirkapı in het Göle district van de provincie Ardahan, dat lijdt onder een grootschalige ecocide door toedoen van de Turkse staat.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, parlementslid van de Groene Links Partij, legde een verklaring af in het dorp en stelde het ecocide-beleid van de regerende AKP in de Koerdische regio aan de kaak. Ze verklaarde dat er in het dorp een grootschalige ontbossingscampagne wordt uitgevoerd waarbij bossen en zelfs jonge bomen op brute wijze worden vernietigd.

Koçyiğit wees erop dat de AKP al jaren oorlog voert tegen de natuur en geen boom meer overeind laat. “Er wordt een beleid van ecocide in de meest strikte zin uitgevoerd, voor het openen van mijnlocaties op sommige plaatsen, om veiligheidsredenen op andere plaatsen zoals Cudi, en voor mijnbouw in Akbelen. In Göle vernietigen ze bossen onder het mom van regeneratie. De AKP is nog steeds hongerig naar het vernietigen van onze bomen, bossen en het uitdrogen van onze beken.”

Koçyiğit verklaarde dat de AKP alle leefgebieden wil vernietigen en voegde eraan toe: “We moeten opkomen voor onze natuur tegen een mentaliteit die zich richt op bossen, water en natuurlijke rijkdom. We zullen ertegen strijden en ons land beschermen. De ecocide die in deze regio wordt uitgevoerd is erop gericht om de mensen uit deze regio te ontvolken. We weten maar al te goed dat dit een beleid van ontvolking en ecocide is. We roepen iedereen op om zijn stem te verheffen tegen dit beleid.”