Ecologie – De rebellie van het milieu, nieuwe brochure van de Academie voor Democratische Moderniteit

De Academie voor Democratische Moderniteit heeft een nieuwe brochure gepubliceerd in zowel het Engels als het Duits getiteld: “Ecology: De opstand van het milieu”. De brochure is een compilatie van de ideeën van Abdullah Öcalan over ecologische problemen en noodzakelijke oplossingen.

De brochure kunt u hier downloaden.

Bij de presentatie van het boekje zei de Academie: “Naast radicale democratie en vrouwenemancipatie is ecologie ook een centrale pijler in het paradigma van democratische moderniteit. Tegen de achtergrond van de steeds verder voortschrijdende klimaatcatastrofe en de noodzakelijke discussie over een juiste strategie voor ecologische bewegingen wereldwijd, krijgen Öcalans ideeën die in deze brochure zijn samengevat een speciale betekenis. Terwijl agressief kapitalisme het milieu in vele delen van de wereld confronteert – zoals de gerichte ecocide in Koerdistan of het neo-extractivisme in Latijns-Amerika – zijn Öcalans voorstellen en de zichtbare poging om ze in Koerdistan uit te voeren misschien wel het juiste recept voor een wereld die geplaagd wordt door milieuvernietiging.”

De inleiding voegde eraan toe: “De relatie tussen maatschappij en natuur is een gebied waar de sociale wetenschap zich steeds meer op richt. Hoewel het duidelijk is dat het milieu invloed heeft op de samenleving, is dit feit pas sinds kort een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en filosofie. Deze interesse werd getriggerd door de erkenning van de catastrofale mate waarin het sociale systeem het milieu beïnvloedt. Wanneer we op zoek gaan naar de bron van dit probleem, stuiten we op het dominante sociale systeem, dat gevaarlijk haaks staat op de natuur. Het wordt wetenschappelijk steeds duidelijker dat vervreemding van de natuurlijke omgeving de bron is van duizenden jaren conflict binnen de samenleving. Hoe meer conflicten en oorlogen er binnen de samenleving zijn ontstaan, hoe meer de tegenstrijdigheid van de samenleving met de natuur is toegenomen. Het parool van vandaag is de onderwerping en onderwerping van de natuur en de meedogenloze toe-eigening en exploitatie van haar hulpbronnen.”