“Een bezoek aan Öcalan moet worden toegestaan”

  • Noord-Koerdistan

Advocaat Cemal Demir en Mehmet Karataş, voorzitter van de Mensenrechtenvereniging IHD afgdeling in Van (Wan), verklaarden dat het voortdurende isolement in Imrali nu een onaanvaardbaar niveau heeft bereikt, en voegde eraan toe dat het isolement daadwerkelijk wordt gelegaliseerd met de opeenvolgende verboden.

Er is al 19 maanden geen nieuws van PKK-leider Abdullah Öcalan, en de andere gevangenen, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım, in de İmralı F Type zwaar  beveiligde gevangenis in de Zee van Marmara, waar ze onder strenge isolatieomstandigheden worden vastgehouden.

Het Asrın Advocatenkantoor had op 7 augustus 2019 een ontmoeting met Abdullah Öcalan; zijn familie had een zeer kort telefoontgesprek van amper 2 minuten op 25 maart 2021. De advocaten, die Öcalan wilden ontmoeten, dienden sindsdien 203 aanvragen in, zijn familie en voogd 72. Alle aanvragen bleven onbeantwoord. Bezoeken die eerder werden geblokkeerd om redenen zoals “de boot is kapot” of “slechte weersomstandigheden” werden vervangen door  zes maanden durende verbodsbesluiten, nadat op 20 juli de noodtoestand (OHAL) was uitgeroepen 2016. Ten slotte werd er een nieuw “advocatenverbod” van zes maanden gegeven, dat op 21 oktober eindigde.

Een bezoek moet worden toegestaan

In een gesprek met ANF Nieuwsagentchap verklaarde advocaat Cemal Demir dat het doel van het isolement is om de gevangene uit de wereld en dus uit de samenleving te verdrijven, en voegde eraan toe: “Isolatie heeft veel diepere en verschillende betekenissen in het geval van de heer Öcalan. Ze waren bang voor het manifest van de heer Öcalan voor de bevrijding van de onderdrukte en uitgebuite volkeren. Dit is de belangrijkste reden voor het verergerde isolement van de heer Öcalan. Er is sinds 25 maart 2021 geen nieuws meer van de heer Öcalan. Het is spelen met de zenuwuiteinden van de samenleving. Dit is uitgegroeid tot een onaanvaardbaar proces. Een bezoek moet mogelijk zijn.”

Cemal Demir bekritiseerde ook het falen van het CPT om zijn recente bezoek aan İmralı publiekelijk aan te kondigen met al zijn details en duidelijkheid.

Schendingen van grondrechten

Voorzitter Mehmet Karataş van de Mensenrechtenvereniging IHD afdeling in Van (Wan) zei dat het een staatsbeleid is om het isolement voort te zetten ondanks alle bezwaren, reacties en kritiek. “De uitvoering van het vonnis van Öcalan in strijd met de fundamentele rechten en plichten die worden beschermd door internationale verdragen, de grondwet en wetten, duurt voort”, zei Karataş.

Karataş herinnerde eraan dat de inleidende artikelen van de wet op de strafuitvoering bepalen dat de uitvoering van een straf niet in strijd mag zijn met de menselijke waardigheid en waardigheid, en vervolgde: “Het niet kunnen bereiken van media zoals publicaties, tijdschriften, boeken, het niet kunnen zien andere gevangenen, die niet naar de binnenplaats gaan en sociale/sportieve activiteiten ontplooien, individueel of samen, zijn redenen voor schendingen van de menselijke waardigheid. Daarom zeggen we dat het een misdaad is.”

Overheid wil isolatie legitimeren

Karataş herinnerde eraan dat elke veroordeelde recht heeft op een advocaat in het kader van de strafuitvoeringswet en de bijgevoegde verordening, en zei: “De beperking van dit recht kan alleen worden gemaakt door een rechterlijke beslissing als het is bepaald in de wet en een procedure in overeenstemming met de wet wordt toegepast. Om de schendingen van rechten als gevolg van systematische isolatie te verdoezelen, is een verbod op advocaten ingevoerd. Deze beslissingen worden niet gedeeld met het publiek, advocaten en families. Zo worden ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen en toegang tot de rechter zonder het recht om bezwaar te maken geschonden. Dit is het bewijs van de systematische praktijk van isolatie door de wet. Zo zien we dat we met een andere dimensie van isolement worden geconfronteerd.”