Eerste ecologische conferentie in Noord- en Oost-Syrië van start

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

In de Rojava Universiteit in de stad Qamishlo, wordt momenteel de eerste milieuconferentie, georganiseerd door het milieuorgaan van de regio Noord- en Oost-Syrië, gehouden. Hieraan nemen 120 afgevaardigden deel, vertegenwoordigers van de Democratische Autonome Overheid, politieke partijen en sociale en maatschappelijke organisaties.

De conferentie begon met een minuut stilte, en het is de bedoeling dat Hassan Koçer, plaatsvervangend covoorzitter van de Uitvoerende Raad van het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES) een toespraak houdt, waarna een video over ecologie wordt vertoond en vervolgens de richtlijnen van PKK-leider Abdullah Ocalan met betrekking tot ecologie worden voorgelezen.

Volgens het voorbereidend comité van de conferentie zal de conferentie 2 opeenvolgende dagen duren.

De tweedaagse conferentieagenda omvat vier hoofdlijnen, de eerste (ecologie in de democratische moderniteit), en de tweede getiteld (het combineren van de ecologische strijd en de strijd tegen kolonialisme/kapitalisme).

Op de tweede dag richt de derde as zich op (het opbouwen van ecologische landbouw als een proces van beëindiging van de bezetting in het noorden en oosten van Syrië) en de vierde as (samenwerking tussen organisaties en bewegingen in het noorden en oosten van Syrië).

Bron: ANHA