Eerste hulp geopend voor nierpatiënten na bombardement op ziekenhuis

  • Rojava/Noord- en Oost-

Als gevolg van de aanvallen van de Turkse staat werden het dialysecentrum en het zuurstofcentrum in Qamishlo volledig verwoest. Naast 70 interne patiënten werden veel mensen behandeld in het dialysecentrum.

Ehmed Ebdurehman Xidir (65), een nierpatiënt wiens gezondheidstoestand verslechterde na de verwoesting van het dialysecentrum, overleed op donderdag. Ehmed Ebdurehman Xidir, die al twee jaar aan nierproblemen leed, werd behandeld in het centrum.

Om noodsituaties het hoofd te bieden heeft het Qamishlo Dialysecentrum een ruimte ingericht waar patiënten tijdelijk dialyse kunnen ondergaan en deze ten dienste gesteld van burgers.

Ehmed Ebdurehman Xidir

Na bombardement op kliniek: eerste dialysepatiënt overlijdt