Eerste Wereld Jongeren Conferentie in november in Parijs

  • Frankrijk

Het “Ronahî – Youth Center for Public Relations” en het netwerk ”Youth Writing History” hebben een oproep gedaan voor deelname aan de internationalistische World Youth Conference van 3 tot 5 november.

De conferentie vindt plaats in Parijs en er zullen jongerenorganisaties van over de hele wereld aan deelnemen. Vanwege de vele uitdagingen waarmee jongeren over de hele wereld geconfronteerd worden, is het heel belangrijk om hen samen te brengen en gemeenschappelijke kwesties te bespreken.

Youth Writing History schreef op haar website: ”Als jongeren van nu groeien we op in tijden van klimaatcrisis, oorlog en chaos. Daarom organiseren jeugdbewegingen over de hele wereld zich om te vechten voor een alternatief leven. Met deze eerste Wereld Jongeren Conferentie komen we samen, bespreken we onze perspectieven, analyseren we de structuren die onder de oppervlakte liggen en versterken we onze strijd tegen de kapitalistische moderniteit. Aangezien de crisis waarmee we geconfronteerd worden mondiaal is, moet ons antwoord een nieuw Internationalisme zijn.”

Youth Writing History is een wereldwijd netwerk van organisaties en bewegingen die strijdende jongeren met verschillende achtergronden samenbrengt. Samen met Ronahî zal het de eerste World Youth Conference organiseren. De jongerenconferentie volgt op de Midden-Oosten jongerenconferentie die plaatsvond in de Koerdische steden Amed (Diyarbakir) en Kobanê in 2015 en 2019. Het doel is om de huidige crises waarmee we geconfronteerd worden te bespreken en van elkaar te leren om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen en elkaar te steunen.

De conferentie wordt georganiseerd onder het motto “Bouwen aan vrijheid als levensprincipe” en is gestructureerd aan de hand van drie leidende principes:

Autonomie van de jeugd

Om elkaars perspectieven en initiatieven te versterken, wordt de conferentie georganiseerd door de jeugd – voor de jeugd. Zoals het motto van de conferentie, dat ook op hun website staat, uitdrukt: ”Wij zijn de laatste generatie, ons initiatief zal beslissen over ons lot”.

Bevrijding van de vrouw – Jin, Jiyan, Azadî (Vrouw, Leven, Vrijheid)

Om de onderdrukking van vrouwen te bestrijden, legt de conferentie de nadruk op de noodzaak om een gemeenschappelijk perspectief voor vrouwenemancipatie te creëren. Het doel is om een antwoord te vinden op het geweld, de uitbuiting en de objectivering waaraan vooral jonge vrouwen dagelijks worden blootgesteld en anderzijds om de band tussen jonge vrouwen te versterken en een zelfbepaalde identiteit terug te winnen. Het netwerk ziet dit als de basis van al haar strijd.

Voor een democratische samenleving

1e dag:
Sessie l: Wereldwijde jeugdgeschiedenis & jongerenautonomie
Input over de verantwoordelijkheid van de jeugd om hun gemeenschappelijke identiteit en geschiedenis te erkennen, het belang van organisatie om het succes van de revolutionaire praktijk te garanderen en de bescherming van haar kernwaarden.

Sessie ll: Vrede & Oorlog
Het opbouwen van een breed begrip van het huidige scenario van systematische crisis en oorlog en het creëren van effectieve politiek voor een rechtvaardig en vrij leven.

Sessie lll: Jonge vrouwen – Vrouwenbevrijding – Jin, Jiyan, Azadî
Over de rol van jonge vrouwen als voorhoede voor revolutionaire processen in de 21e eeuw. Het overwinnen van de invloed en druk van het patriarchaat en de liberale mentaliteit om een sleutelrol te spelen in de creatie van een alternatief systeem wereldwijd.

2e dag:
Sessie lV: Workshops
Georganiseerd door de deelnemende organisaties, samen met het organisatiecomité. Verzamelen van feedback en perspectieven vanuit verschillende organisatorische processen en weerstanden.

Sessie V: Regionale werkgroepen – Bouwen aan vrijheid als levenshoofd
Tijd voor organisaties uit dezelfde continenten om zich te verenigen, elkaar te leren kennen en de huidige situatie in hun regio’s te bespreken om manieren te vinden om beter te coördineren.

3e Dag:
Sessie Vl: Regionale perspectieven verweven
Terugkoppeling van de discussies van de regionale werkgroepen, analyse en conclusies.
Perspectieven schetsen op volgende stappen en de juiste evaluaties van toekomstige kansen en uitdagingen die zich zouden kunnen voordoen, en hoe daar samen aan te werken.

Sessie Vll: Systeemverandering voor een democratische samenleving & oproep tot democratisch wereldjeugdconfederalisme
Manieren vinden om samen te werken aan een democratische wereldrevolutie, geleid door de voorhoede van de jeugd.

In deze zin roept ”Youth Writing History” alle revolutionaire en non-conformistische jongeren over de hele wereld op om deel te nemen aan de eerste Wereld Jongeren Conferentie in de stad Parijs, Frankrijk van 3 tot 5 november 2023, en voegt eraan toe: ”Wij zullen degenen zijn die het vervolg van de geschiedenis bepalen en vrijheid opbouwen als een hoofdbeginsel van het leven!

Extra links:

Contact: info@ronahi.eu
Webpagina van Youth Writing History: https://youthwritinghistory.com