Ehmed: De deuren van de regio van het autonome bestuur staan altijd open voor vluchtelingen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Ondanks Turkse aanvallen en embargo’s op de regio, zijn de zelfbesturende gebieden in het noorden en oosten van Syrië een toevluchtsoord voor talloze mensen uit de regio. Volgens het Autonome Bestuur  leven er 1,1 miljoen ontheemde personen in het noorden en oosten van Syrië. Zo vormen degenen die bescherming zoeken een groot deel van de bevolking.

Terwijl Europa zich genadeloos afsluit van een veel kleiner aantal mensen op zoek naar bescherming, blijft het Autonome Bestuur ondanks haar precaire situatie verklaren dat zij de deuren open zal houden voor mensen die daar beschutting zoeken. Tegelijkertijd maakt men zich ook zorgen over het veilig organiseren van de terugkeer van vluchtelingen die wereldwijd uit Syrië zijn verdreven.

“Internationale stilte over aanvallen leidt tot nieuwe golven van vluchtelingen”

De medevoorzitter van het Bureau voor Immigratie en Vluchtelingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, Şêxmûs Ehmed, vertelde ANF Nieuwsagentschap: “We hebben gesprekken gevoerd met internationale organisaties en onze projecten voorgelegd voor de veilige terugkeer van Syrische vluchtelingen. Tot nu toe hebben ze geen actie ondernomen om een mechanisme te creëren dat dit mogelijk zou maken. Integendeel, door te zwijgen over de doorlopende invasieaanvallen van de Turkse staat op de regio, staan ze nieuwe golven van interne migranten toe.”

“We willen degenen die bescherming zoeken zo veilig mogelijk huisvesten”

Ehmed zei dat in de afgelopen 12 jaar van de Syrische crisis miljoenen mensen gedwongen waren om te vluchten en voegde eraan toe: “Gedurende deze lange en moeilijke tijden moesten miljoenen Syrische burgers hun land verlaten en emigreren naar andere landen. Veel actoren hebben Syrische vluchtelingen uitgebuit voor hun eigen belangen. Het Autonome bestuur doet uitgebreid werk om dit misbruik te beëindigen en ervoor te zorgen dat Syrische vluchtelingen niet worden uitgebuit door kolonialisten en zo veilig mogelijk worden gehuisvest.”

20 kampen en opvangcentra

Ehmed sprak over de huisvesting die aan de vluchtelingen wordt geboden en zei: “In onze regio zijn er 20 officiële kampen voor vluchtelingen en migranten, evenals andere kleinere verspreide faciliteiten. Daarnaast worden mensen die bescherming zoeken ondergebracht in sommige scholen en huizen in de steden. Ongeveer 1,1 miljoen vluchtelingen uit andere regio’s van Syrië zoals Hama, Aleppo, Homs, Tadmur en Idlib leven in onze regio. Het Autonome Bestuur behandelt hen als hun eigen burgers. We bieden ononderbroken diensten aan de kampen waar de vluchtelingen wonen.”

Ontvangst- en informatiebureaus werden opgezet

Het aantal intern ontheemde personen dat naar de regio komt, blijft erg hoog, zei Ehmed en voegde eraan toe: “Mensen komen hier omdat ze zien dat menselijke waarden zoals waardigheid en hun rechten worden beschermd in onze regio’s. Veel ontvangst- en informatiebureaus voor Syrische vluchtelingen zijn opgezet in onze regio’s. Er zijn ook tientallen kleine kampen opgezet door de vluchtelingen zelf. Het noorden en oosten van Syrië hebben altijd vluchtelingen verwelkomd en hen toegestaan om veilig te leven volgens internationale normen. Het Bestuur heeft al haar middelen gemobiliseerd voor vluchtelingen en migranten. In dit verband zijn er tot nu toe geen schendingen van rechten of andere problemen geweest.”

“De deuren van het Autonome Bestuur staan open”

het Autonome Bestuur bereidt uitgebreide terugkeerprojecten voor vluchtelingen voor die wereldwijd uit Syrië zijn verdreven. Ehmed zei: “We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat vluchtelingen uit Syrië niet worden uitgebuit door de koloniale machten en dat ze zo veilig mogelijk naar hun land kunnen terugkeren. We zijn ook begonnen met het werk voor de terugkeer van vluchtelingen die in Libanon wonen. Zoals we al hebben gezegd, staan de deuren van het AutonomeBestuur altijd open voor vluchtelingen uit Syrië. De Verenigde Naties en de internationale gemeenschap moeten ons ondersteunen, zodat deze inspanningen nog sneller en meeromvattend kunnen worden uitgevoerd. Ondanks gesprekken met het Internationale Rode Kruis en andere internationale organisaties over de terugkeer van Syrische vluchtelingen, is er nog geen mechanisme ingesteld om dit mogelijk te maken. De regering in Damascus en de humanitaire organisaties hebben hun verplichtingen niet nagekomen om de veilige terugkeer van oorlogsvluchtelingen te waarborgen. Alleen onze administratie werkt in deze zin.”

“Aanvallen leiden tot nieuwe ontheemden”

Ehmed bekritiseerde de internationale gemeenschap: “De internationale machten hebben de door het Autonome Bestuur ontwikkelde projecten voor de vluchtelingen niet gesteund en niets gedaan tegen de invasieaanvallen van de Turkse staat op Rojava. Deze aanvallen dwingen honderdduizenden meer mensen om te vluchten. Door hun eigen huurlingen te vestigen in de bezette gebieden, heeft de Turkse staat ook een demografische verandering in de regio teweeggebracht.”