Ehmed: De nodige reactie zal worden gegeven op Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Newroz Ehmed, lid van het Commando van de Syrische Democratische Krachten (SDF), hield een Zoom-bijeenkomst met intellectuelen in de regio Cizire in Noordoost-Syrië over de aanvallen van de binnenvallende Turkse staat.

Ehmed zei dat de intellectuelen een belangrijke rol spelen bij het afwijzen van deze aanvallen die gericht zijn op vernietiging en ontkenning van de mensen in de regio.

Invasie aanvallen

Ehmed wees erop dat de aanvallen van de Turkse staat een groot gevaar vormden: “De Turkse staat heeft voorwendsels bedacht om de regio aan te vallen. Het richt zich op het bestaan van de bevolking in de regio door middel van deze aanvallen die zich uitstrekken tot in het centrum van Syrië en die niet alleen gericht zijn tegen de militaire locaties, maar ook tegen het bestaan van het volk. Erdogan is ambitieus om deze aanslagen uit te voeren in een poging de volgende verkiezingen te winnen. Er wordt gezwegen over deze aanvallen en ook in eerdere gevallen is er geen concrete houding ontwikkeld. We deden vooral een beroep op de partijen die de invasie steunen. De reacties die naar voren kwamen speelden een belangrijke rol. In de gesprekken zien we ook enkele partijen die de Rojava-revolutie steunen. Deze realiteit heeft tot gevolg dat er druk moet worden uitgeoefend op de staten die de binnenvallende Turkse staat steunen.”

‘Erdoğan zal blijven aanvallen’

Ehmed vervolgde: “De strijdkrachten in de regio zien het gevaar van Turkse aanvallen, gezien het feit dat ISIS-families in gevangenissen en kampen in de regio verblijven. Hoewel er tot op zekere hoogte reacties zijn geweest, vond de Turkse agressie met hun goedkeuring plaats. Dat zien we duidelijk. We weten dat deze invasieaanval nooit kan plaatsvinden zonder de goedkeuring van deze strijdkrachten. Met name de coalitietroepen hebben goedkeuring verleend aan Turkije. Rusland wil dat we enkele van de regio’s die we in handen hebben, verlaten. Hun doel is om de inzet van de regeringstroepen in het zuiden van de regio mogelijk te maken, terwijl we ons bezighouden met de noordelijke regio’s van Syrië. De Turkse staat daarentegen wil het volk tegen ons en de coalitie in opstand laten komen, vooral in steden als Tabqa, Raqqa en Deir ez-Zor. Het probeert ons te verzwakken zodat de troepen van het Syrische regime de regio domineren.”

“Erdogan kon noch in onze regio, noch in Irak succes boeken. Daarom stopt hij niet. Hij wil vooral de grensgebieden bezetten. De vernietiging van het Autonome Bestuur is de enige voorwaarde voor Erdoğan om deze aanvallen te stoppen.

Erdogan zal deze aanvallen stoppen als hij de Autonome Regering vernietigt. Erdogan heeft geen vrienden en ook geen permanente vijanden, daarom wendt hij zich tot alle middelen. De Syrische regering heeft er geen serieuze houding tegenover”, zei Ehmed.

‘Wij hebben voorbereidingen getroffen’

“We hebben voorbereidingen getroffen op militair gebied. Natuurlijk zal iedereen het nodige antwoord geven op deze aanvallen. Daarbij is met name de houding van intellectuelen van groot belang. De Turkse staat verspreidt het idee van een invasie via intellectuelen. Onze intellectuelen hebben echter ook een duidelijk standpunt tegen dit beleid. In veel revoluties waren het de intellectuelen die het stopten. Ze hebben deze plicht tot nu toe vervuld en ze zouden deze taak vanaf nu sterker op zich moeten nemen”, voegde ze eraan toe.