Ehmed roept op tot beperking van Turks expansionisme: De strijd tegen ISIS gaat alle staten aan

Ilham Ehmed, medevoorzitter van het uitvoerend comité van de Syrische Democratische Raad (MSD), verwacht niet dat het trilaterale memorandum dat is ondertekend door de twee Scandinavische landen en Turkije, invloed zal hebben op hun betrekkingen met Zweden en Finland.

In het voor de NAVO-top in Madrid ondertekende memorandum beloven Zweden en Finland geen steun te verlenen aan de Volksverdedigingseenheden (YPG) en de politieke partij PYD. De MSD en de multi-etnische militaire vereniging SDF (Syrische Democratische Krachten) worden niet genoemd in de toezegging. De YPG en de YPJ (Volksbeschermingseenheden en de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden) zijn belangrijke componenten van de SDF en hebben aanzienlijk bijgedragen aan het neerslaan van de islamistische terroristische organisatie ISIS ten koste van duizenden slachtoffers.

“De strijd tegen ISIS is een kwestie van nationale veiligheid voor iedereen”

De Koerdische politica sprak met Hawar News (ANHA) en zei: “We hebben goede betrekkingen met Zweden en Finland. Ze hebben ons humanitaire hulp verleend in het kader van de wereldwijde coalitie tegen de Islamitische Staat. Onze betrekkingen zullen worden voortgezet, vooral in de kader van de strijd tegen het terrorisme. Duizenden ISIS-aanhangers worden momenteel vastgehouden in gevangenissen onder controle van het autonome bestuur. Leden van de internationale coalitie zouden nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen dan voorheen. Ze mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen in het licht van bedreigingen van de Turkse regering. Dit is ook een kwestie van nationale veiligheid voor hen.”

‘Er moet een grens worden gesteld aan Turks expansionisme’

De pogingen van de Turkse president Erdogan om de PYD op internationaal niveau te classificeren als een terroristische organisatie zijn tot dusver mislukt, zei Ilham Ehmed en vervolgde: “Turkije’s dreiging van een nieuwe aanvalsoorlog tegen de autonome regio van Noord- en Oost-Syrië, die tegen het internationaal recht, is niet nieuw en is gebaseerd op het expansionistische concept van de regering. De Turkse staat wil kracht tonen in de aanloop naar de komende verkiezingen en vertrouwt daarom op oorlog, bezetting en bloedbaden. Het ontleent zijn macht ook aan de NAVO, het vertrouwt politiek en militair op de NAVO. Degenen die het meest lijden zijn de burgerbevolking. De dreiging stopt pas als er een grens wordt gesteld aan het expansionistische beleid.”

“Maatregelen worden verlengd”

In een reactie op de onlangs door het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië uitgeroepen noodtoestand, zei Ilham Ehmed: “De noodtoestand werd opgelegd tegen mogelijke aanvallen voor verdere invasies. Deze maatregelen zijn niet tijdelijk en moeten worden verlengd omdat we nu geconfronteerd met een wereldwijde oorlog en moeten op alle gebieden actie ondernemen.”

Het Autonome Bestuur roept noodtoestand uit in Noordoost-Syrië