Eisen van de Yazidi-vrouwenconferentie in Brussel

  • België

Dinsdag vond in het Europees Parlement in Brussel een internationale conferentie plaats over “Şengal – Een samenleving bedreigd door genocide – Wederopbouw als garantie voor vrede in het Midden-Oosten”. Ze werd georganiseerd door de overkoepelende organisatie van Ezidi-vrouwenraden (SMJÊ) in samenwerking met de Centrale Vereniging van Ezidi-verenigingen in Duitsland.

De achtergrond van de conferentie, die een hele dag duurde, was de genocide en vrouwenmoord op de Ezidi-gemeenschap in de regio Şengal in Noord-Irak, die op 3 augustus 2014 in gang werd gezet door de zelfbenoemde “Islamitische Staat” (IS) en door veel staten en instellingen als genocide wordt aangemerkt. De discussies gingen onder andere over de vraag welke humanitaire verplichtingen er voor staten voortvloeien uit de erkenning van de genocide op de Yezidi’s en welke methoden er gebruikt moeten worden om Şengal weer op te bouwen.

De uitgenodigde sprekers, waaronder overlevenden van de genocide in Şengal, beschreven het bloedbad van 2014 en de oprichting van een regionaal zelfbestuur, dat al jaren systematisch wordt aangevallen door de Turkse staat, vanuit verschillende perspectieven. Het voortdurende gevaar van genocide werd benadrukt en de internationale gemeenschap werd opgeroepen om te handelen.

Met betrekking tot de gelijktijdigheid van genocide en vrouwenmoord in de aanval van IS in 2014, stelde de conferentie: “Al duizenden jaren hebben Yezidi-vrouwen de Yezidi-cultuur, -taal en -identiteit in Koerdistan en het Midden-Oosten behouden. Zij vormen de historische basis voor het geheugen, het geloof en de identiteit van de Yezidi-gemeenschap. Het feit dat er tegelijkertijd een genocide en een femicide werden gepleegd, toont de ernstige bedreiging waaraan de Yezidi-gemeenschap is blootgesteld.”

Tijdens de conferentie werden eisen en aanbevelingen voor actie geformuleerd voor de internationale gemeenschap. In de 15 punten tellende slotverklaring worden onder andere de volgende onderwerpen genoemd:

Vervolg de verantwoordelijken voor de genocide

De conferentie roept internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties en het Internationaal Oorlogstribunaal in Den Haag, op om de verklaringen in haar rapport te onderzoeken. De Verenigde Naties, het Europees Parlement en vele nationale parlementen hebben de wreedheden begaan in Şengal erkend als genocide, en andere parlementen en internationale organisaties zouden dit voorbeeld moeten volgen. “We roepen ook de staten en instellingen die de genocide erkennen op om actie te ondernemen om de verantwoordelijken te vervolgen. Internationale inspanningen moeten worden geleverd om de duizenden Yezidi-vrouwen en -kinderen te bevrijden die nog steeds worden vastgehouden door ISIS,” aldus de slotverklaring.

Terugkeer naar Şengal mogelijk maken

De Yazidi’s die in 2014 gevlucht zijn, moeten terug kunnen keren naar Şengal. De KDP (regerende partij in Zuid-Koerdistan van de Barzani-clan) moet worden opgeroepen om te stoppen met het gebruik van verschillende middelen om hun terugkeer te belemmeren. Voor het herstel van oorlogsschade en de wederopbouw van Şengal is internationale steun nodig.

Juridische vervolging van staatssteun aan IS

Steun aan IS door staten zoals Turkije in het bijzonder wordt niet vervolgd. Dit is niet alleen beschamend, maar maakt ook de weg vrij voor nieuwe bloedbaden. Het rapport dat het Yazidi Justice Committee (YJC) in juli 2022 publiceerde, getiteld “State Responsibility and the Yazidi Genocide”, wordt als zeer belangrijk beschouwd.

Stop de aanvallen van Turkije

De landen die de genocide op de Yazidi gemeenschap hebben erkend moeten politieke, diplomatieke en juridische middelen gebruiken om de aanvallen van Turkije op de Şengal regio te stoppen. Het luchtruim moet gesloten worden voor militair luchtverkeer.

Annulering van het Şengal-akkoord

De VN, de Iraakse regering en het Europees Parlement moeten het Şengal-akkoord van 9 oktober 2020 overwegen en nietig verklaren als een concept voor de voortzetting van genocide en vrouwenmoord tegen Yezidi’s. Yezidi organisaties en instellingen in Shengal moeten betrokken worden bij alle beslissingen.

Brussel: De dreiging van genocide in Şengal houdt aan

Bron: ANF