Elektriciteitscentrales en dammen vernietigen de natuurlijke habitat in het Van-meer

  • Noord-Koerdistan

Het bekken van het Vanmeer herbergt zeer diverse dier- en plantensoorten. Er zijn honderden grote en kleine beken en kreken in het bekken. De moerassen en rietvelden rondom deze stromen vormen een zeer rijk habitat met broed- en foerageerplaatsen voor soorten, maar de laatste jaren worden ze geconfronteerd met vernietiging als gevolg van corrupt beleid.

De energiecentrales en dammen die langs veel stromen en kreken zijn opgericht in de districten Erciş, Muradiye, Gevaş en Gürpınar van Van, vernietigen het natuurlijke habitat van verschillende soorten. Bovendien worden migratieroutes van soorten geblokkeerd door veranderingen aan stromen.

Energiecentrales doden het natuurleven

De AKP heeft de afgelopen jaren meer dan 40 energiecentrales en dammen gebouwd rond het Vanmeer om winst te maken voor haar supporters in de regio. De AKP-regering, die een groot deel van de regio heeft vernietigd omwille van winst, blijft het resterende natuurlijke habitat geleidelijk vernietigen. De meeste stromen die ontspringen in de bergen van de districten Erdîş, Çardêran (Çaldıran), Bêgir en Westan van Van en uitmonden in het Vanmeer, zijn opgedroogd dankzij de energiecentrales en dammen die langs deze stromen zijn gebouwd. Duizenden dier- en plantensoorten in beekbedden zijn zo uitgestorven.

Energiecentrales veroorzaken massale vissterfte

De Zîlan-stroom, die ontspringt in de regio Zîlan van Erciş, herbergt talloze endemische soorten en levende wezens, vooral de goudharder. Goudharders, die migreren tussen 15 april en 15 juli, trekken naar de Zîlan-stroom en leggen hun eieren. Door de energiecentrales en dammen op de Zîlan-stroom is het water vergiftigd en droogt de stroombedding op. goudharders kunnen daardoor niet migreren en hun eieren niet leggen. Bovendien worden migratieroutes geblokkeerd door obstakels rond de stroom. Daarom sterven duizenden vissen op de migratieroutes.

Een energiecentrale brengt schade toe aan de Bendîmahi-stroom die door de districten Çaldıran en Muradiye loopt. De centrale die gebouwd is in de Bendîmahi-stroom, die een van de kreken is waar goudharders migreren en een broedplaats voor hen is, veroorzaakt massale sterfte van vissen.

Rietvelden verbrand

De AKP-regering, die honderdduizenden soorten heeft vernietigd omwille van winst, brandt systematisch de rietvelden af, die broed- en foerageerplaatsen zijn voor duizenden soorten in het Vanmeer-bekken. De branden die uitbreken en dagenlang duren rondom de rietvelden worden opzettelijk niet geblust, waardoor duizenden levende wezens sterven.

De rietvelden in de wijk Gölağzı van Erciş zijn de afgelopen jaren meerdere keren verbrand. In mei werd een rietveld aan de oever van het Vanmeer in het district Gölağzı twee keer verbrand. Duizenden dieren stierven in de brand die dagen aanhield.