Emine Osê: Autonoom Bestuur zet voorbereidingen voort tijdens noodtoestand

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Algemene Vergadering van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft op 6 juli de noodtoestand uitgeroepen te midden van de steeds verdergaande aanvallen en bedreigingen tegen de regio van de binnenvallende Turkse staat. Alle commissies en instellingen binnen het Autonome Bestuur hebben activiteiten ondernomen om aanvallen op de regio te voorkomen.

Emine Osê, plaatsvervangend medevoorzitter van de uitvoerende raad van AANES, sprak met nieuwsagentschap ANHA over het proces en zei dat alle instellingen hun voorbereidingen, inclusief diplomatieke activiteiten, voortzetten om oorlog te voorkomen.

“Nadat het Autonome Bestuur de noodtoestand had uitgeroepen, bespraken we de oprichting van een Crisisdesk. Dit loket bestond uit afdelingen als gezondheid, gemeente, sociale zaken, bedrijfsleven en economie. Elk bestuur en elke commissie werd gevraagd om een plan op te stellen voor noodgevallen. Tijdens deze periode hebben de relevante autoriteiten de autonome en civiele administraties bezocht en informatie gegeven over het maken van een programma en planning volgens de huidige situatie en de noodsituatie’, zei Osê.

Osê wees erop dat het Gezondheidscomité prioriteit geeft aan het verstrekken van medicijnen en noodhulpvoertuigen aan alle ziekenhuizen in Noord- en Oost-Syrië. Ze voegde eraan toe dat ze trainingen voor gezondheidswerkers en andere mensen organiseerden om alle segmenten van de samenleving voor te bereiden.

“Het Economisch Comité heeft een programma opgesteld voor de levering van basismaterialen en voedsel in geval van oorlog. Er werden basismaterialen zoals suiker en meel opgeslagen. Het werkt nog steeds samen met bakkerijen, waterstations en andere dienstverlenende organisaties.”

“De Commissie Sociale Zaken heeft de kampen bezocht om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om de migratiegolven aan te pakken die zich in geval van oorlog kunnen voordoen”, merkte Osê op.

De AANES-functionaris benadrukte dat alle instellingen en organisaties van het Autonome Bestuur alle projecten evalueerden die nodig zouden zijn tijdens noodsituaties en een rol zouden spelen bij het beschermen van de mensen tegen een mogelijke oorlog. “Naast deze activiteiten worden er organisatorische activiteiten uitgevoerd om de mensen te trainen in zelfbestuur en zelfverdediging in geval van oorlog. Bewustmakingscampagnes werden georganiseerd in bijeenkomsten en panels door mediakanalen en vrouwenbureaus tegen een speciale oorlog die de buurtbewoners in gevaar zou kunnen brengen.”

“Het bestuurscollege houdt ook toezicht op het werk en de activiteiten van de crisisdesk”, voegde Osê toe.

Osê wees erop dat het niveau van werk en activiteiten van alle organen en commissies van het Autonome Bestuur het gewenste niveau hebben bereikt. Ze gaf aan dat er echter enkele tekortkomingen zijn door de blokkade en het sluiten van de grenspoorten in de regio. Ze merkte op dat er inspanningen worden geleverd om zich voor te bereiden op een oorlogssituatie.

“Het Autonome Bestuur evalueert momenteel de activiteiten van de crisisdesks van alle autonome en civiele administraties, hun behoeften en de methoden om aan deze behoeften te voldoen”, voegde ze eraan toe.

“Het Autonome Bestuur doet diplomatieke inspanningen om het uitbreken van een oorlog te voorkomen. We zullen voorbereid zijn op elke situatie, inclusief een oorlog”, besloot Osê.