Emine Osê: Erdogan probeert Noordoost-Syrië aan te vallen met Russische steun

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De vice-covoorzitter van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, Emine Osê, verklaarde dat de recente verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië, bemiddeld door Rusland, gaan over hoe ze samen zullen vechten tegen Noordoost-Syrië. “Als Autonoom Besuur zijn we politiek en diplomatiek gemobiliseerd tegen deze pogingen”, zei ze.

Emine Osê sprak met ANF Nieuwsagentschap over de Turkse dreigementen om Noordoost-Syrië aan te vallen en de recente toenadering tussen Turkije en Syrië, bemiddeld door Rusland.

Is een nieuwe invasieaanval door de Turkse staat mogelijk?

De aanslagen van 20 november begonnen na herhaalde bedreigingen van de Turkse staat. In het verleden viel de Turkse staat aan met drones wanneer het de kans kreeg. Het gebruikte vooral de bomaanslag in Istanbul als excuus. De aanvallen die daarop volgden, richtten zich op de gehele infrastructuur van Noordoost-Syrië, wat leidde tot ernstige materiële schade. Bij een aanval op het dorp Teqil Beqil kwamen 11 burgers om het leven. Turkije had zelfs een gedetailleerd plan voor een invasie, maar het was niet klaar om vanaf de grond aan te vallen.

Onlangs zijn er gesprekken geweest tussen Turkije, Syrië en Rusland. Wat is het belangrijkste doel van deze gesprekken, wat is het gemeenschappelijke belang dat hen samenbrengt?

Erdogan heeft gezegd dat hij geen probleem had met gesprekken met Syrië, en legde daarmee de basis voor dit doel. Het bleek echter dat het verlangen van Erdogan naar gesprekken niet gericht was op het oplossen van de Syrische crisis. Enerzijds zijn er de invasiepogingen. Aan de andere kant probeert hij zijn bondgenoten te overtuigen. Nu ervaart hij hetzelfde met de regering van Damascus. Het is Rusland dat hier druk op zet. Rusland steunt Erdogan meer dan ooit om de verkiezingen te winnen. Rusland oefent zelfs druk uit op Syrië om Erdogan te laten winnen. In de gesprekken tot nu toe heeft Erdogan de afschaffing van de Syrische Democraische Krachten (SDF) en het Autonoom Bestuur bepaald. De regering van Damascus maakt zich zorgen over wanneer de Turkse staat het Syrische grondgebied zal verlaten en over de situatie van de door Turkije gesteunde gewapende groepen. Dit is een kwestie waarop de Turkse staat niet zo snel een stap terug kan doen. Turkije was van plan deze gebieden aan zijn land te annexeren en ze vóór de aanstaande verkiezingen in zijn land aan het Turkse volk te presenteren. Erdogan zal echter zeer slecht eindigen als hij over huurlingen onderhandelt. Ongetwijfeld zijn alle inspanningen van Erdogan gericht op het elimineren van het Autonome Bestuur en het verslaan van de SDF met Russische steun. Het enige onderwerp van gesprekken tot nu toe is hoe ze samen tegen ons zullen vechten.

Heeft zo’n plan enige kans van slagen?

De methode van Turkse zijde biedt geen oplossing en is ook niet gemakkelijk. De Turkse staat zal zijn ambitie om Noordoost-Syrië binnen te vallen niet opgeven. Als Syrië aandringt op de terugtrekking van Turkije uit de door het bezette gebieden, zal hun bondgenootschap niet kunnen slagen. Als Syrië echter onder Russische druk afziet van zijn eisen en de invasie van de Turkse staat legitimeert, dan blijft er niets meer over van Syrië.

Welke houding zult u in het Autonoom Bestuur aannemen?

Iedereen die in Noordoost-Syrië woont, zal zijn land verdedigen tegen aanvallen. Om hun verworvenheden te beschermen, blijven ze op hun eigen grondgebied en verzetten ze zich. Ondertussen zal de SDF deze aanvallen krachtiger aanpakken dan in voorgaande jaren. Het heeft de macht om ze te stoppen. Als autonome regering worden we politiek en diplomatiek uit alle macht gemobiliseerd. Het enige waar we naar streven is een oorlog te voorkomen. We zijn ook klaar voor een tweede stap.

Heeft de Internationale Coalitie daar geen missie?

De huidige positie van de Internationale Coalitie is niet veelbelovend. Ze moeten uitdragen dat deze gebieden zijn bevrijd van ISIS en dat ze deze gebieden moeten beschermen, tenzij er een politieke oplossing komt. Op deze manier zouden noch de Turkse staat, noch de regering van Damascus bij elke gelegenheid durven aanvallen.