EP-leden spreken zich uit tegen Turkse aanvallen op Noord-Syrië en Noord-Irak

Leden van het Europees Parlement veroordelen de Turkse agressie tegen Koerdische regio’s en roepen op tot actie om de aanvallen te stoppen.

Hieronder volgen enkele opmerkingen die door EP-leden zijn getweet naar aanleiding van de golf van grensoverschrijdende luchtaanvallen van gisteravond op verschillende locaties in Syrië en Irak:

Nikolaj Villumsen, lid van het Europees Parlement namens de Rood-Groene Alliantie en vicevoorzitter van Links in het Europees Parlement:

“De Turkse aanvallen op Kobane en andere Koerdische steden in Noordoost-Syrië en Noord-Irak zijn niet alleen een duidelijke schending van het internationaal recht, maar ook een destabilisering van veilige gebieden waar miljoenen mensen wonen en een verzwakking van de strijd tegen ISIS en terreur.”

Andreas Schieder van de Fractie Progressieve Socialisten en Democraten van het Europees Parlement:

“Zo triest en gevaarlijk: vanavond begonnen Turkse aanvallen, niet alleen op Kobanê, maar ook in andere steden in Rojava en Irak. Dit Turkse bombardement op de “veilige” gebieden van Noord-Syrië bedreigt de hele regio. We roepen op tot onmiddellijke stopzetting van deze vijandelijkheden.”

Ana Miranda, lid van het Europees Parlement voor de EFA-groep:

“Als de wereldwijde coalitie om ISIS te verslaan tegen deze illegale oorlog is, dan moeten haar leden onmiddellijk krachtige stappen ondernemen door middel van economische, politieke, diplomatieke en juridische maatregelen om Turkije te dwingen het internationale recht na te leven.”

Max Lucs, Groenen Groep Turkije Beleidswoordvoerder:

“Er is geen rechtvaardiging voor schendingen van het internationaal recht. Daarom is er geen rechtvaardiging voor de nieuwe bombardementen van Turkije in Syrië en Irak. Het destabiliseren van een hele regio door een NAVO-partner is volstrekt onaanvaardbaar.”

Martin Schirdewan, covoorzitter van Links (GUE/NGL):

“Turkije heeft Rojava vannacht massaal gebombardeerd. Erdoğan valt degenen aan die tegen ISIS vechten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser wil morgen spreken over “terrorisme” in Ankara. Dit bezoek moet geannuleerd worden! Er is ook een grens aan hypocrisie.”

Katrin Langensiepen, lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie:

“Ik was ongeveer 14 dagen geleden in de regio Rojava. De lokale bevolking leeft in armoede, maar probeert ook democratische structuren op te bouwen. De ontwikkeling en stabilisatie van de regio wordt vernietigd door dergelijke aanvallen van Turkije.”

François Alfonsi, lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie:

Turkije bombardeert Kobanî in Syrisch Koerdistan als “vergelding” voor de bomaanslag in Istanbul zonder enige geloofwaardige informatie om de Koerdische verantwoordelijkheid vast te stellen. In feite was het een opzet om de invasie van Syrisch Koerdistan en Noord-Irak met het gebruik van chemische wapens te rechtvaardigen.

Sergey Lagodinsky, lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en voorzitter van de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije:

“Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkeling. Zoals ik onlangs tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement heb gezegd, rechtvaardigen geen zorgen over de veiligheid mensenrechten en schendingen van het internationaal recht. Ik hoop op terughoudendheid en naleving van het internationaal recht.”

Massimiliano Smeriglio, lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten:

“Op dit moment bombardeert het Turkse leger Kobane in Syrisch Koerdistan. Laten we een nieuw bloedbad stoppen. In alle internationale fora roepen we Erdogan op om nu te stoppen.”