EP-leden verzoeken OPCW een onafhankelijk onderzoek te doen naar het Turkse gebruik van chemische wapens

Een groep leden van het Europees Parlement heeft een brief geschreven naar de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) om hun bezorgdheid te uiten “over de geloofwaardige beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens door Turkije in de regio Koerdistan in Irak, en over het gebrek aan elk onafhankelijk onderzoek. Het Chemische Wapens Verdrag was een prestatie van groot belang, vooral omdat, zoals we lezen op uw website, 98% van de wereldbevolking – op vier landen na – onder zijn bescherming valt. Echter, de Koerdische ervaring suggereert dat zelfs binnen deze 98%, de bescherming niet universeel is. Bescherming hangt af van het hebben van een staat die namens u zal spreken. De Koerden hebben nota bene geen eigen staat om een dergelijk verzoek te doen.”

In de brief wordt benadrukt dat “de noodzaak van een verzoek van een staat ons lijkt afbreuk te doen aan de fundamentele geest van het Verdrag, waardoor de alom belangrijke universaliteit ervan wordt ontkend en de mogelijkheid om de chemisch-wapenvrije wereld te creëren die het tot stand moest brengen, wordt beperkt.

Met betrekking tot de specifieke situatie in Noord-Irak, waar het Turkse leger strijdt tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), merken we op dat de Turkse regering zelfs heeft toegegeven traangas te hebben gebruikt in militaire operaties, wat natuurlijk verboden is volgens het Verdrag. Er zijn verontrustende berichten van journalisten die hebben gesproken met lokale burgers die beweren symptomen te hebben gehad die verband houden met chemische aanvallen na Turkse bombardementen. Er zijn video’s die lijken te laten zien dat Turkse soldaten slangen in tunnels leggen waar de PKK-strijders schuilen, en andere video’s die de doodsstrijd van twee Koerdische guerrilla’s laten zien.”

De brief vervolgde:

“Deze laatste video’s overtuigden prof. Şebnem Korur Fincancı, het hoofd van de Turkse Medische Associatie, van de noodzaak van een fatsoenlijk onafhankelijk onderzoek; maar toen ze dit ter sprake bracht, werd ze gevangengezet, wat alleen maar de vrees versterkte dat Turkije iets te verbergen had. Er is ook indirect bewijs in de vorm van chemische containers en een gasmaskercanister. Gecombineerd was het bewijs voldoende voor de Internationale Artsen voor de Preventie van Nucleaire Oorlog (IPPNW) om ook te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. Ze probeerden zelf een onderzoeksmissie uit te voeren, maar toen ze naar het directe gebied wilden gaan en getroffen burgers wilden ontmoeten, kregen ze geen toestemming daarheen te gaan.

We nemen aan dat het bewijs dat we hierboven hebben geschetst zeer bekend is bij u – dus u moet zich al bewust zijn van de dringende behoefte aan een onafhankelijk onderzoek dat kan aandringen op de plaats waar het nodig is. Natuurlijk kunnen we niet veronderstellen wat de uitkomst zou zijn van een dergelijk onderzoek, maar als het inderdaad aantoont dat Turkije chemische wapens heeft gebruikt, zou dit een essentiële eerste stap zijn om ervan af te komen.

Als gekozen Europese vertegenwoordigers beschouwen we het als onze plicht om deze zorgwekkende situatie onder de aandacht te brengen en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het op de juiste wijze wordt onderzocht. Niet handelen in deze omstandigheden zou gelijkstaan aan medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad.”

De brief is ondertekend door:

ALFONSI Francois (Greens/EFA) ; SCHIEDER Andreas (S&D) ; VILLUMSEN Nikolaj (THE LEFT)
ARENA Maria (S&D) ; AUKEN Margrete (Greens/EFA) ; BITEAU Benoit (Greens/EFA) ; BJÖRK
Malin (THE LEFT) ; BOURGEOIS Geert (ECR) ; CAREME Damien (Greens/EFA) ; CASTALDO Fabio
Massimo (NI) ; CHAIBI Leila (THE LEFT) ; COMIN I OLIVERES Antoni (NI) ; CORMAND David
(Greens/EFA) ; CORRAO Ignazio (Greens/EFA) ; D’AMATO Rosa (Greens/EFA) ; DELBOSCORFIELD Gwendoline (Greens/EFA) ; DELLI Karima (Greens/EFA) ; DEMIREL Oezlem (THE
LEFT) ; FRAGKOS Emmanouil (ECR) ; GREGOROVÁ Markéta (Greens/EFA) ; GRUFFAT Claude
(Greens/EFA) ; GUSMÃO José (THE LEFT) ; HEIDE Hannes (S&D) ; JADOT Yannick (Greens/EFA);
KANKO Assita (ECR) ; LARROUTUROU Pierre (S&D) ; MACMANUS Chris (THE LEFT) ; MATIAS
Marisa (THE LEFT) ; MELCHIOR Karen (Renew) ; MIRANDA Ana (Greens/EFA) ; PAPADAKIS
Demetris (S&D) ; PEDICINI Piernicola (Greens/EFA) ; PETER-HANSEN Kira Marie (Greens/EFA);
PISAPIA Giuliano (S&D) ; PONSATI Clara (NI) ; PUIGDEMONT Carles (NI) ; RIBA I GINER Diana
(Greens/EFA) ; RIVASI Michèle (Greens/EFA) ; RODRÍGUEZ PALOP Eugenia (THE LEFT) ; ROOSE
Caroline (Greens/EFA) ; SANTOS Isabel (S&D); SATOURI Mounir (Greens/EFA) ;; SIDL Guenther
(S&D) ; SINČIĆ Ivan Vilibor (NI) ; SMERIGLIO Massimiliano (S&D) ; SOLE Jordi (Greens/EFA) ;
TOUSSAINT Marie (Greens/EFA) ; URBAN CRESPO Miguel (THE LEFT) ; VILLANUEVA RUIZ Idoia
(THE LEFT) ; ŽDANOKA Tatjana (NI)