EP-rapporteur voor Turkije: EU-toetredingsproces kan geen stand houden

Nu de verkiezingscyclus voorbij is, vormen buitenlandse regeringen ook hun reacties en noodplannen voor de weg die voor ons ligt, die volgens de rapporteur van het Europees Parlement over Turkije, Nacho Sanchez Amor, “niet erg veelbelovend” lijkt.

“Onder de eerste verklaringen van Erdoğan [na de verkiezingen van zondag] was een aanval op LGBT-mensen en er was een andere agressieve verklaring richting de Europese Unie met betrekking tot visaliberalisatie”, zei Amor in een interview met Turkey Recap.

“Laten we duidelijk zijn, als we geen visaliberalisatie hebben, komt dat alleen doordat de Turkse regering niet heeft voldaan aan een benchmark waar de Turkse regering zich aan heeft gecommitteerd”, vervolgde hij, verwijzend naar wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming en anti-terrorisme.

Met verwijzing naar ernstige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, de opsluiting van politieke tegenstanders en het negeren van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), zei Amor dat Europese bestuursorganen een “nieuw formaat” nodig zouden hebben om de relaties met Turkije te beheren en gaf toe dat het toetredingsproces tot de EU er niet in geslaagd was om de kernprincipes van de democratie in het land te versterken.

“Mijn belangrijkste boodschap voor de komende maanden is dat we naar een ander formaat moeten zoeken in onze relaties”, zei Amor tegen Turkey Recap, eraan toevoegend dat naar zijn mening “we niet door kunnen gaan met dit cynische proces dat theoretisch is ontworpen om de toetreding te bevorderen, maar [zonder ooit] dit doel te bereiken.”

Amor ging verder en zei dat het bevroren toetredingsproces van Turkije ruimte maakte voor Europese functionarissen om alternatieve benaderingen te overwegen. Toekomstige betrekkingen zouden onder een “paraplu van overeenkomsten” kunnen vallen, liet Amor doorschemeren, die verschillende componenten zou omvatten om migratie, modernisering van de douane-unie, visaliberalisatie, buitenlands beleid, enzovoort af te handelen.

“Maar voor mij is het duidelijk dat het toetredingsproces [niet] kan blijven voortduren, omdat ik geen stimulans zie voor president Erdoğan om binnenlandse beleidsmaatregelen te veranderen”, zei Amor, waarbij hij opmerkte dat Turkse kiezers blijkbaar de aanpak van de president hadden goedgekeurd.

Hij vervolgde: “Als er geen politieke wil is om een democratie te worden, en dit is het geval bij de heersende elite in Turkije, dan is er geen manier om democratische normen op te leggen als de politieke wil gericht is op een autoritair model van regering.”

“We moeten erkennen dat het toetredingsproces geen enkel kritisch denkende, democratische instantie of toegewijd persoon heeft beschermd. De basisvoorwaarde voor toetreding is de politieke wil om een democratie te worden”, aldus Amor tegen Turkey Recap.

Met betrekking tot de verkiezingen zei Amor dat hij volledig achter de conclusies van internationale verkiezingsmissies stond, de resultaten erkende en zei dat hij zou streven naar voortzetting van de discussies met tegenhangers in Ankara, waarbij hij benadrukte dat EU-organen de burgermaatschappij in Turkije zouden blijven ondersteunen.

Amor heeft zijn visie over de naleving van het ECHR samengevat door zich rechtstreeks tot Turkije te richten en te zeggen: “Je bent lid van de Raad van Europa, je hebt deelgenomen aan het [gerechtelijke] proces, je hebt je opvattingen verdedigd, en je verliest en je houdt je niet aan de regels?”

“Dit gaat niet over politiek, dit gaat over serieus zijn”, vervolgde Amor. “Dit gaat erom betrouwbaar te zijn als land en Turkije is op dit moment op veel gebieden niet betrouwbaar, onvoorspelbaar en lijdt om die reden enorme schade aan zijn internationale imago.”