Er moet druk worden uitgeoefend op de Turkse staat voor het vrijgeven van water uit de Eufraat

  • Noord-en Oost-Syrië

De binnenvallende Turkse staat heeft de wateren van de rivier de Eufraat al meer dan 2 jaar zo goed als volledig afgeknepen. Landbouw en visserij zijn zwaar getroffen als gevolg van het dalende waterpeil van de rivier. Dit heeft geleid tot een afname van ondergronds water en vervuiling van oppervlaktewateren. Verminderd water leidt tot veel ziekten omdat ze vervuild zijn.

Geïnterviewd door ANHA, zei ingenieur Hemud El Hemadin, een van de beheerders van de Rojava-dam (Tishrin), dat de veilige gebieden van Noord- en Oost-Syrië, waar veel immigranten wonen, meer water nodig hebben.

“Toen de waterstroom van de Eufraat stopte, veranderde de rivier in een meer. Het waterpeil van de rivier is met 5 meter gedaald. Het is een ernstig gevaar dat het water van de Eufraat, 10 keer groter dan het Tishrin Dam-meer, 5 meter is teruggetrokken”, zei hij.

Ingenieur Hemud El Hemadin

Waterreductie leidt tot onvruchtbaarheid in de landbouwproductie

El Hemadin zei dat gebrek aan water de landbouw negatief beïnvloedt. “De Algemene Administratie van Dammen probeert water op de juiste manier te gebruiken om het waterpeil op peil te houden, water te leveren voor zomerprojecten en tot op zekere hoogte de voedselzekerheid veilig te stellen”, voegde hij eraan toe.

‘Watertekort kan leiden tot humanitaire catastrofe’

“Vanwege een lage waterstand was de dam ongeveer 16 uur gesloten. Wij monitoren dagelijks het waterpeil. Door de hitte verdampt het water en stijgt het waterpeil niet”, merkte El Hemadin op.

El Hemadin merkte op dat de door de Turkse staat toegestane waterstroom niet voldoende is. “In het beste geval is het water dat per seconde vrijkomt 250 kubieke meter, dat alleen voorziet in het dagelijkse drinkwater. Bovendien verdampt er 75 kubieke meter per dag. Ongeveer 160 kubieke meter water wordt gebruikt voor landbouwirrigatie. Maar de wateren die door de Turkse staat zijn toegestaan, voldoen niet aan de basisbehoeften. Ook hier moeten we meren gebruiken om elektriciteit te produceren”, voegde hij eraan toe.

El Hemadin merkte op dat de afgelopen jaren 6 turbines actief waren om de regio 24 uur lang van elektriciteit te voorzien. Vandaag zijn er slechts 2 turbines en kan er 8 uur lang elektriciteit worden geleverd.

Cholera-Epidemie

El Hemadin gaf informatie over de cholera-epidemie die in de regio is uitgebroken. “Veel ziekten, vooral de cholera-epidemie, een van de gevaarlijkste infectieziekten, zijn onder de huidige omstandigheden uitgebroken. Deze ziekte bestond al lang niet meer. De epidemie is opnieuw opgedoken nu de Turkse staat het rivierwater heeft verlaagd en het niveau van de meren drastisch daalt.”

El Hemadin onderstreepte dat stilstaand water de verspreiding van bacteriën, virussen en epidemieën bevordert. “Naarmate het water afneemt, neemt de vervuiling toe.”

“Er moet druk worden uitgeoefend op de Turkse staat voor het vrijgeven van water. Om dit te doen, proberen we te communiceren met de internationale gemeenschap en humanitaire organisaties’, aldus El Hemadin.