Erdogan bevestigt datum voor presidents- en parlementsverkiezingen

  • Turkije

In Turkije worden, ondanks de aardbeving met meer dan 45.000 bevestigde doden, in mei verkiezingen gehouden. Dat maakte president Recep Tayyip Erdogan woensdag bekend in Ankara. “Dit volk zal, als God het wil en de tijd is nabij, op 14 mei doen wat nodig is”, zei Erdogan tijdens de fractievergadering van zijn AKP-partij in het Turkse parlement. Ondertussen was er gespeculeerd over uitstel van de presidents- en parlementsverkiezingen.

De oppositiepartijen hadden zich eerder voor de benoeming uitgesproken. Nu was het de eerste keer dat het zittende staatshoofd er commentaar op gaf. Erdogan wil zich vervolgens opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap. De oppositie en professionele juridische groepen beweren echter dat de AKP-leider, die in 2014 voor het eerst en in 2018 voor de tweede keer tot president werd gekozen, zich volgens de grondwet pas voor de derde keer verkiesbaar kan stellen als het parlement nieuwe verkiezingen afdwingt.

Er werd geen informatie verstrekt over de details van de presidents- en parlementsverkiezingen die tegelijkertijd plaatsvinden. Erdogan had in januari aangekondigd dat hij op 14 mei vervroegde verkiezingen zou afkondigen – de reguliere verkiezingen zouden in juni zijn geweest. Volgens de grondwet kan dit worden gedaan met de goedkeuring van 60 procent van de parlementsleden of bij decreet van de president. Volgens de regering staat niets de kandidatuur van Erdogan echter in de weg.

In zijn toespraak in het parlement beschuldigde Erdogan de oppositie er opnieuw van de verwoestende omvang van de aardbevingen te hebben opgeroepen door de “stedelijke transformatie” te verwerpen. De AKP-regering beschrijft de op winst gerichte bekering van de metropolen van het land als stedelijke transformatie – en gebruikt natuurrampen zoals aardbevingen als voorwendsel voor gentrificatie. Onder het label van de maatregel ter bescherming van de bevolking worden gebieden die men zou willen herbouwen tot “aardbevingsrisicozones” verklaard. Gentrificatie vormt de kern van het meedogenloze kapitalistische inhaalproces dat de AKP Turkije oplegde toen het aan de macht kwam.

De “gebieden van stedelijke transformatie” in Turkije zijn meestal culturele centra zoals Istanbul-Beyoğlu of Sûr, de oude stad van Amed (Tr. Diyarbakir), maar ook zogenaamde Gecekondu-districten zoals Küçükarmelu, maar ook zogenaamde Gecekondu-districten zoals Küçükarmelu, dat in het begin van de jaren tachtig voornamelijk werd gesticht door alevitische revolutionairen en arbeiders. Wat de te gentrificeren gebieden gewoonlijk gemeen hebben, is dat ze in de onmiddellijke nabijheid van zakencentra liggen en daarom, als dure speculatieve grond, in het middelpunt van de belangstelling staan ​​van de op winst beluste bouwlobby van Erdogan’s “bende van vijf”. Veel oppositiepartijen voeren campagne tegen de door de staat opgedragen structurele verandering in de steden, aangezien de “upgrading” resulteert in de ontheemding van de vorige bevolking. Financieel sterkere groepen verdringen oudere, minder welvarende bewoners. Met de nieuwe vastgoedprijzen blijven de huurprijzen stijgen.

Erdogan herhaalde vandaag ook zijn bewering in het parlement dat 98 procent van de gebouwen die drie weken geleden instortten of ernstig werden beschadigd door de aardbeving, waarvan het aantal momenteel op 203.958 staat, gebouwen waren die vóór 1999 waren gebouwd – dus vóór de machtsovername door de AKP. De Turkse Kamer van Architecten TMMOB had herhaaldelijk de verklaringen van de regering tegengesproken. Minstens de helft van alle vernietigde gebouwen in de getroffen regio’s is pas gebouwd na 2001 – toen al strenge bouwvoorschriften voor aardbevingsveiligheid van kracht waren.