Esquerra Republicana veroordeelt de Turkse bombardementen op Syrisch en Iraaks Koerdistan

De Catalaanse partij Esquerra Republicana heeft een verklaring afgegeven waarin zij de Turkse bombardementen op Syrisch en Iraaks Koerdistan veroordeelt.

De verklaring luidt als volgt: “Esquerra Republicana veroordeelt krachtig de aanvallen van de Turkse strijdkrachten tussen 19 en 20 november op de Koerdische steden in Noord-Syrië en Irak, een gebied dat al ernstig is verwoest door de oorlog tegen ISIS, met een speciale impact op de stad Kobanî. Wij leven mee met de slachtoffers voor alle onherstelbare schade die is aangericht, het verlies aan mensenlevens en de vernietiging van huizen en kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen en energiecentrales veroorzaakt door deze nieuwe invasie.

We veroordelen de duidelijke intentie van de Erdoğan-regering om controle te krijgen over deze strook land en de onophoudelijke militaire operaties die in de hele regio worden uitgevoerd, met zorgwekkende bewijzen van het gebruik van chemische wapens in wat een duidelijke schending van het internationaal recht is.”

De verklaring vervolgde: “De betreurenswaardige en tragische aanslag in Istanbul op 13 november is door niemand opgeëist, er is onvoldoende bewijs om deze toe te schrijven aan pro-Koerdische militanten, zoals de Turkse regering snel heeft beweerd, en in ieder geval mag geen excuus zijn om bombardementen op de burgerbevolking te rechtvaardigen, wat eveneens een schending is van het internationaal recht. Bovendien betreuren we het gebruik van nationalistische sentimenten en de vervolging van Koerdische minderheden slechts enkele maanden voor de verkiezingen, puur met het oog op verkiezingscampagne en om ervoor te zorgen een toename van de steun voor de huidige regeringspartij.

Tot slot bekritiseren wij de inspanningen van de afgelopen jaren door de Spaanse regering om de betrekkingen met de Turkse regering te versterken. Deze betrekkingen komen tot uiting in de bilaterale top tussen Spanje en Turkije in november 2021, de militaire samenwerkingsovereenkomsten tussen beide landen, waaronder wapenhandel, en de steun van de Spaanse regering voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, vallen allemaal samen in een context van duidelijke politieke onderdrukking van de oppositie, vooral van de HDP, met duizenden politieke gevangenen.”