Updated – Europees Parlement heeft kritisch Turkije-rapport aangenomen

 • Straatsburg, Frankrijk

Het Europees Parlement heeft het Turkije-rapport 2021 aangenomen door tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg te stemmen.

Het rapport, dat werd aangenomen met 448 ‘ja’, 67 ‘nee’ en 107 ‘onthoudingen’ stemmen in de sessie waar 622 parlementariërs stemden, bevat zeer harde uitspraken en kritiek op Turkije, zoals alle rapporten van de afgelopen jaren.

De hoogtepunten van het rapport zijn als volgt:

 • Er wordt gesteld dat er geen tastbare vooruitgang is geboekt op het gebied van democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden in Turkije. Zonder dit wordt de boodschap gegeven dat er geen kans is op hervatting van de lidmaatschapsonderhandelingen met de EU.
 • Er wordt gesteld dat er geen politieke wil is voor de noodzakelijke hervormingen.
 • Het rapport beschrijft de huidige economische situatie in Turkije als “zorgwekkend”.
 • Er wordt gesteld dat instellingen zoals de Centrale Bank en het Instituut voor de Statistiek niet onafhankelijk zijn, en er wordt aan herinnerd dat de onafhankelijkheid van deze instellingen een onontbeerlijk criterium is voor het EU-lidmaatschap.
 • Gesteld wordt dat het gebrek aan rechtszekerheid buitenlandse investeringen ernstig in gevaar kan brengen.
 • Net als vorig jaar wordt in het verslag van dit jaar gevraagd om de formele opschorting van de lidmaatschapsonderhandelingen.
 • De Turkse regering wordt beschuldigd van het “opzettelijk vernietigen van de ambities om het EU-lidmaatschapsproces opnieuw op te starten door openlijk de EHRM-beslissing in de Osman Kavala-zaak te tarten”.
 • Parallel aan het toetredingsproces worden Turkije en de EU verzocht te streven naar een “nieuw, evenwichtig en wederkerig partnerschap dat afhankelijk is van democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden” door middel van een dialoog op hoog niveau en een gemoderniseerde overeenkomst.
 • Het rapport, dat de uitdrukking “belangrijke partner in het economisch en strategisch plan” voor Turkije gebruikt; omschrijft Turkije als een “belangrijk buurland” op gebieden van gemeenschappelijk belang zoals handel, migratie, volksgezondheid, klimaat, ecologische transformatie, veiligheid en terrorismebestrijding. In het rapport, dat brede dekking geeft aan het buitenlands beleid, wordt gesteld dat Ankara het “meest verwijderde land” is van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU onder de kandidaat-lidstaten.
  Opgemerkt wordt dat het beleid van Turkije en de EU in de Kaukasus, Syrië, Irak en Libië “conflicteren”. De militaire operaties van Ankara in Syrië en Irak worden veroordeeld.
 • Ankara wordt bedankt voor zijn steun aan Oekraïne, maar er wordt op aangedrongen zijn standpunt over sancties tegen Russische heersers en Russische oligarchen te heroverwegen en “op te houden een toevluchtsoord te zijn” voor Russisch kapitaal en investeringen.
 • Terwijl de boodschap van “volledige solidariteit” met Griekenland en de Republiek Cyprus in het rapport wordt gegeven, wordt de boodschap “Geef het voorstel voor een tweestatenoplossing in Cyprus op” aan Ankara gegeven.
 • Hoewel Ankara wordt opgeroepen om “de Armeense genocide opnieuw te erkennen”, wordt ook gesteld dat de recente dialoog tussen Jerevan en Ankara als positief wordt beschouwd.
 • Het rapport, waarin wordt gepleit voor voortzetting van de samenwerking op het gebied van migratie en asielzoekers, vraagt ​​beide partijen om de in maart 2016 ondertekende politieke verklaring op dit gebied te respecteren, en stelt dat het de immigratiedruk op Turkije begrijpt, maar vraagt ​​de Turkse regering om geen gebruik te maken van immigranten als “politiek materiaal”.
 • Het rapport stelt ook dat Ankara “de Turkse diaspora in de EU wil controleren” via het voorzitterschap voor Turken in het buitenland en aanverwante gemeenschappen en Diyanet.
 • Turkije wordt verzocht om “een dossier over dit onderwerp op te stellen van de afdeling Strategische Communicatie van het Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen van de EU en dit aan het EP voor te leggen over vermoedens van verspreiding van anti-EU-desinformatie in Afrika, de Balkan, het Nabije Oosten en Noord-Afrika”.

Eerder:

Het intern repressieve en buitenlandse bezettingsbeleid van de Turkse staat kwam op de agenda van het parlement van de Europese Unie.

EU Turkije-rapporteur Nacho Sánchez Amor bekritiseerde de invasie-aanvallen van de Turkse staat in Rojava en Zuid-Koerdistan tijdens de algemene vergadering van het parlement.

Tijdens de zitting van het Europese Parlement over het voortgangsverslag van Turkije zei EU-Turkije voortgangsrapporteur Nacho Sánchez Amor: “De EU zal niet zwijgen over de laatste schendingen van de fundamentele vrijheden, ongeacht de geopolitieke rol van Turkije.”

De rapporteur zei ook dat HDP, de derde partij van het land die meer dan 6 miljoen stemmen en meer dan 100 gemeenten won, het risico loopt binnen een paar maanden illegaal te worden, en wees erop dat de Turkse staat ook de Russische oorlog tegen Oekraïne gebruikt voor eigenbelang.