EUTCC-conferentie stelt eisen aan Turkije en Europa

  • Brussel

De Burgercommissie van de EU Turkije (EUTCC) heeft in samenwerking met het Koerdisch Instituut Brussel voor de 17e keer een conferentie gehouden met de titel “De Europese Unie, Turkije, het Midden-Oosten en de Koerden”. De conferentie in het Europees Parlement in Brussel vond plaats op woensdag en donderdag onder de bescherming van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu, de Iraanse mensenrechtenadvocaat en Nobelprijswinnaar Shirin Ebadi, goodwillambassadeur van de Raad van Europa Bianca Jagger, taalkundige en filosoof Noam Chomsky en de Koerdische politica Leyla Zana, winnares van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement.

Aan het einde van de tweedaagse conferentie werd op donderdagavond een gezamenlijk standpunt met de huidige eisen aangenomen. In de slotverklaring stond dat de conferentie een succes was. Verder worden de volgende punten genoemd:

Herdenking van de slachtoffers van de aardbeving

Begin februari werden Turkije, Koerdistan en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving. Tienduizenden mensen verloren het leven, hele steden werden tot puin en as herleid. De gewelddadige schaal is niet alleen het resultaat van plaatbewegingen, maar van een monistisch staatsbeleid gecombineerd met hebzucht naar winst. De EUTCC-conferentie herdenkt de slachtoffers van de aardbeving. Ze roept Turkije op om zijn aanvallen op Noord-Syrië onmiddellijk te staken en het embargo op humanitaire hulp op te heffen.

Bilateraal staakt-het-vuren

De door de PKK geëiste militaire passiviteit vanwege de aardbeving zou van beide kanten moeten komen. De militaire passiviteit en de ramp met de aardbeving zijn niet alleen een gevolg, maar ook een kans voor de Republiek Turkije om 100 jaar monistische staatsmentaliteit te boven te komen en een democratische republiek te worden. In deze context zijn de komende verkiezingen een historische optie die door de oppositie moet worden aangegrepen.

Duidelijk signaal tegen HDP-ban uit Europa

De EUTCC-conferentie roept de oppositie op om zich te verenigen voor democratie en vrede en om samen te mobiliseren tegen het verbod op de Democratische Volkspartij (HDP). De internationale gemeenschap, in het bijzonder de Europese Unie en de Raad van Europa, moeten duidelijke signalen afgeven dat zij in geen geval het verbod op de op één na grootste oppositiepartij zullen accepteren.

Het isolement van Abdullah Öcalan beëindigen

Een langverwachte historische noodzaak is het openen van de poorten van de Imrali-gevangenis, een wetteloze ruimte die het startpunt was voor de ergste mensenrechtenschendingen. De Europese Unie, de Raad van Europa en in het bijzonder het Anti-folteringscomité CPT worden opgeroepen om alle mechanismen te gebruiken om een ​​einde te maken aan de illegaliteit op Imrali en om advocaten ongehinderde toegang tot het eiland te verlenen.

Dialoog tussen de Turkse staat en de PKK

De EUTCC-conferentie roept op tot de vrijlating van Abdullah Öcalan en de hervatting van de dialoog tussen de Turkse staat en de PKK voor een duurzame oplossing.

Autonoom bestuur moet worden erkend

Deze dialoog is ook cruciaal voor de toekomst van Syrië en het Midden-Oosten. Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), een sociaal contract gebaseerd op het concept van democratische autonomie, is het enige alternatief voor een pluralistisch democratisch Midden-Oosten. Op deze manier kunnen etnische en sektarische conflictlijnen, oorlogsmisdaden – ecocide, genocide, femicide, schendingen van internationaal recht – samen worden gestopt en overwonnen.

Een belangrijke stap zou zijn dat de internationale gemeenschap het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië erkent. In dit kader wijst de EUTCC-conferentie ook op de verplichting van staten om gevangen IS-strijders terug te halen en te vervolgen. Er is ook een lokale rechtbank nodig.

Drone-aanvallen moeten worden gestopt

De destabiliserende impact van het huidige Turkse overheidsbeleid op het buitenlands beleid belemmert ook de ontwikkeling van stabiliteit en veiligheid in de Koerdische regio van Irak. De moordpartijen op Koerdische politici, vooral vrouwen, door Turkse drones in zowel KRI (Zuid-Koerdistan) als de AANES-regio (Noord- en Oost-Syrië) moeten worden vervolgd.

Genocide van de Yezidi’s

Veel staten erkennen de aanvallen op de Yezidi’s als genocide. De EU moet alle diplomatieke en politieke mechanismen inzetten om verdere aanvallen van Turkse drones op de Yezidi’s te voorkomen. De Yezidi’s lijden onder de gevolgen van de genocide van 2014.

Het gebruik van chemische wapens moet worden onderzocht

De EUTCC-conferentie roept de VN, de OPCW en het Internationaal Strafhof op om de oorlogsmisdaden van Turkije aan te pakken en onafhankelijk onderzoek te starten. OOCW-lidstaten dienen gebruik te maken van de mogelijkheden die de regelgeving biedt om het vermeende gebruik van chemische wapens door Turkije te onderzoeken. De internationale gemeenschap, in het bijzonder de Europese Unie, wordt opgeroepen om het internationaal recht met betrekking tot Turkije volledig te eerbiedigen en schendingen te bestraffen.

PKK moet van de terreurlijst worden geschrapt

De Europese Unie en Europa dragen ook verantwoordelijkheid in het kader van het Verdrag van Lausanne, dat 100 jaar geleden werd ondertekend. De EUTCC-conferentie roept de Europese Unie en de Europese instellingen en staten op om alle maatregelen te nemen om een ​​anti-Koerdische oorlog op Europese bodem te voorkomen. De aanslag op 23 december 2022 in Parijs moet opgehelderd worden. Een belangrijke bijdrage van de Europese Unie voor de Koerdische gemeenschap in Europa en vooral voor een politieke oplossing van de Koerdische kwestie zou de schrapping van de PKK van de lijst van terroristische organisaties zijn.

Jin Jiyan Azadi

Al deze eisen maken ook deel uit van de slogan Jin-Jiyan-Azadi (Vrouw-Leven-Vrijheid), die zich wereldwijd heeft verspreid met de Iraanse protesten. De EUTCC-conferentie is solidair met het Iraanse volk dat in opstand komt tegen het tirannieke regime. Er is geen alternatief als de diversiteit van het land niet volledig kan deelnemen aan de processen van politieke wederopbouw. Het EUTCC roept de internationale gemeenschap op om deze slogan zonder enige interpretatie over te nemen.