Evenement: Ervaringen met multi-etnisch samenleven in Noord- en Oost-Syrië

  • Duitsland

Op 15 december organiseert het Democratic Confederalism Initiative een evenement in het Duitse Bautzen met de vertegenwoordiging van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) in Duitsland. Het evenement begint in de Jugendclub Kurti om 18.30 uur. In de uitnodiging voor de lezing en discussie over de ervaringen van multi-etnisch samenleven in Noord- en Oost-Syrië (Rojava) staat:

Sinds 2012 is er een grassroots democratische en zelfbesturende politieke entiteit aan het ontstaan in Noord- en Oost-Syrië, ook wel Rojava genoemd. Vandaag de dag omvat het zelfbestuur meer dan vier miljoen mensen, bestaande uit veel verschillende religieuze en etnische groepen, zoals Arabieren, Koerden, Assyriërs en Turkmenen. De bescherming, het behoud en de verdere ontwikkeling van hun speciale kenmerken is een verklaard doel van het zelfbestuur, van onderwijs in de moedertaal, culturele festivals en hun eigen organisaties tot het vermogen om zichzelf te verdedigen. Deze diversiteit van de samenleving vindt haar eenheid in het sociale contract, dat momenteel wordt besproken en verder ontwikkeld.

Dit politieke concept van multi-etnisch samenleven en democratisch zelfbestuur overwon eeuwenoude conflicten en verdeeldheid. Het resultaat was een krachtige stem voor vrede, democratie en zelfbeschikking, tegen nationalisme en fundamentalisme. Een samenleving gebaseerd op de principes van gelijke rechten voor alle mensen ongeacht etniciteit, religie of geslacht en een ecologische manier van leven begon vorm te krijgen.

Wat zijn de ervaringen met het opbouwen van zelfbestuur en de grootste uitdagingen? Welke rol speelt het beleid van de federale overheid hierin? En wat kunnen we leren voor een vreedzaam en democratisch samenleven van sociale diversiteit en tegelijkertijd het versterken van eenheid? Wat betekent de poging om de natiestaat met zijn problemen van sociale homogenisering en nationalisme te overwinnen?

Deze en andere vragen zullen besproken worden met de vertegenwoordigers van het zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië in Duitsland.