Evenement in Jena: Wat heeft “Jin Jiyan Azadî” met ons te maken?

  • Duitsland

In Jena hebben de groepen Feminista Thüringen en Women Defend Rojava op dinsdag 10 oktober een lezing gegeven met de titel: “Jin Jiyan Azadî! Zan Zendegi Azadi! Samen verdedigen we het leven! Over de revolutie in Koerdistan, Iran, wereldwijd en de vraag wat dat eigenlijk met ons te maken heeft.” Het evenement vond plaats in het kader van de Alternatieve Oriëntatiedagen aan de Friedrich-Schiller-Universiteit.

Meer dan 30 deelnemers toonden grote interesse in de huidige situatie. Het werd duidelijk dat velen weinig weten over de achtergronden van de slogan “Jin Jiyan Azadî” (Vrouw Leven Vrijheid), voortgekomen uit de Koerdische vrouwenbeweging. Tijdens het evenement werd gesproken over het patriarchale en destructieve beleid van het Mullah-regime en de sociale onrechtvaardigheid in Iran. Het centrale thema van de lezing was echter de lange geschiedenis van verzet en de opstanden die vorig jaar in september uitbraken na de gewelddadige dood van de Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini.

Women Defend Rojava richtte zich vooral op de geschiedenis en betekenis van de slogan “Jin Jiyan Azadî.” Een van de sprekers zei: “Achter Jin Jiyan Azadî staat een revolutionaire beweging voor de bevrijding van het leven, de bevrijding van mensen van elke vorm van onderdrukking, uitbuiting en geweld. Het mag niet gebeuren dat deze betekenis door rechtse of conservatieve krachten wordt verduisterd en de revolutionaire geschiedenis en de strijd erachter onzichtbaar maakt.”

Daarnaast benadrukten ze dat de revolutionaire beweging in Koerdistan op massieve wijze wordt aangevallen door de Turkse staat, en de oorlogsmisdaden die daarbij worden gepleegd, worden genegeerd of gesteund door andere landen. De sprekers benadrukten de urgentie om publieke aandacht te vestigen, media-aandacht op te eisen en druk uit te oefenen op politici.

Er werd ook verslag gedaan van de wereldwijde campagne “Vrijheid voor Öcalan en voor een politieke oplossing van de Koerdische kwestie” die op dezelfde dag begon. Met een korte uitleg over de geschiedenis van Koerdistan en de PKK werd de betekenis van Abdullah Öcalan toegelicht, en er werden activiteiten in Jena aangekondigd: Op donderdag willen supporters van de campagne met een solidariteitsfoto de eis voor de vrijlating van Öcalan benadrukken, en aanstaande zaterdag vindt een demonstratie plaats tegen de Turkse aanvalsoorlog en voor een oplossing van de Koerdische kwestie.

Na de lezingen werd de vraag gesteld: “Wat kunnen we hier doen, wat heeft deze slogan met ons te maken?” In de discussie ging het over de verantwoordelijkheid om druk uit te oefenen op het Duitse beleid en aandacht te vragen voor de huidige aanvallen en schendingen van de mensenrechten door de Turkse staat. Tegelijkertijd werd opgeroepen om zich te organiseren, als feministische kracht voorop te gaan, en de revolutie in Rojava te verdedigen en de hoop levend te houden die te voelen is in de opbouw van een bevrijde samenleving met de principes van de vrouwenbevrijdingsideologie.

Een deelnemer zei tot slot dat hij na het evenement voor het eerst in lange tijd weer hoop voelde wat betreft de strijd voor de bevrijding van het leven en de politieke gebeurtenissen van onze tijd.