Evenement met de Syrische Democratische Jeugdraad in Berlijn

  • Duitsland

Vrijdagavond 24 november presenteerde een delegatie van de Syrische Democratische Jeugdraad in Berlijn hun ervaringen met het opbouwen van democratisch confederalisme in Koerdistan en Syrië. De talrijke bezoekers van het evenement “Revolutie en wederopbouw. Jonge vrouwen van de Syrische Democratische Jeugdraad doen verslag” keken uit naar spannende verslagen en analyses van de revolutionairen – en ze werden niet teleurgesteld. De focus lag vooral op de rol van vrouwen en hun actieve organisatie.

“Alleen door actie kunnen we ons bestaan zichtbaar maken”

Na hun deelname aan de Wereld Jongeren Conferentie van 3 tot 5 november 2023 in Parijs, hebben de jonge vrouwen van de Syrische Democratische Jeugdraad al vele Europese steden bezocht en verslag gedaan van hun ervaringen met de revolutie in het Midden-Oosten. Nu heeft hun reis hen naar Berlijn gebracht, waar ze een gretig luisterend publiek ontmoetten in het culturele centrum MOOS. Het evenement werd georganiseerd door de Berlijnse Jongerengemeenschap en Ronahî – Jongerencentrum voor Publieke Relaties. De focus lag op de vraag: Hoe kunnen we een alternatief opbouwen, een vrij en zelfbepaald leven voor alle mensen en naties te midden van oorlog en chaos?

Verslagen uit een regio in oorlog

Aan het begin van de bijeenkomst spraken de sprekers hun beste wensen uit voor het herstel van degenen die gewond zijn geraakt door de aanvallen van de Turkse staat op de autonome regio Noord- en Oost-Syrië in de afgelopen dagen en herdachten ze gevallen kameraden. De rol van de Turkse staat als vijand van de revolutie en het zelfbestuur was een terugkerend thema tijdens het evenement. Dit is vooral explosief in het licht van het feit dat het bezoek van de delegatie in de week valt na de ontvangst van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan door de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Duitsland is een belangrijke militaire partner van NAVO-lid Turkije, dat al jaren in strijd met het internationaal recht aanvallen uitvoert op de Koerdische vrijheidsbeweging. De leden van de Jongerenraad hekelden het verlangen van de Turkse staat naar grote macht: “Ze willen nu de controle terugwinnen over de gebieden die ze aan het begin van de 20e eeuw zijn kwijtgeraakt.” Dit wordt ook weerspiegeld in de huidige aanvallen, die gericht zijn op burgers en kritieke infrastructuur om de bestaansmiddelen van mensen te vernietigen.

Bevrijding en verzet van vrouwen

Het verzet tegen de Turkse staat gedijt ook op de inzet van vrije vrouwen, meldden de afgevaardigden. Vrouwen vormen de basis van de Rojava-revolutie sinds de begindagen in 2011. Ze wilden er zelf voor zorgen dat ze niet opnieuw geregeerd zouden worden. Ze hebben hier op vele manieren aan gewerkt. Ze deden cultureel werk om voorheen onderdrukte talen en gebruiken te behouden en organiseerden zich ook militair. Niet voor niets zijn de YPJ-strijders wereldwijd bekend, benadrukten de sprekers. De jonge vrouwen nemen een grote verantwoordelijkheid op zich voor de maatschappij op het gebied van verdediging en organisatie. Deze inzet voor hun eigen belangen is essentieel, benadrukten ze: “Alleen door actie kunnen we ons bestaan zichtbaar maken.” Daar zijn ze tot nu toe in geslaagd, want in alle zelfbesturende instellingen zijn autonome structuren aanwezig. En zo zijn de vrouwen ook een rolmodel voor het publiek in Berlijn om autonoom samen te komen, actie te ondernemen en zichzelf te organiseren.

Internationale solidariteit en organisatie

De afgevaardigden gaven vanuit hun praktijkervaring antwoord op de vragen van deze tijd. Verschillende jongeren zijn sinds 2017 georganiseerd in de Syrische Democratische Jeugdraad en leveren een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een democratische en federale republiek Syrië. Zij streven het doel na van autonoom zelfbestuur op basis van de principes van democratisch confederalisme volgens de ideeën van Abdullah Öcalan. In hun presentatie gaven de afgevaardigden een militant en hoopvol antwoord op de uitdagingen van de revolutie in Rojava en over de hele wereld. Ze benadrukten ook de rol van de jeugd. Hiermee sloten ze aan bij de recente conferentie in Parijs en gaven ze de eenheid en gemeenschappelijke strijd van de internationalistische jeugd aan. De jeugd is niet gebonden aan een leeftijdsgroep, maar hangt af van de jeugdige geest. Deze is zeer uitgesproken op het gebied van zelfbestuur, meldden de sprekers.

Daarbij legden ze opnieuw een link naar Berlijn en Duitsland. De lokale Internationalistische Jeugdgemeenschap leert van de structuren in Noordoost-Syrië, ontwikkelt campagnes en helpt de ideeën van de revolutie te verspreiden. Dit is een manier om actief te worden in de centra van het kapitalisme.

Vol overtuiging en hoop

De strijd tegen het kapitalistische systeem is zwaar. Het verslag van de afgevaardigden van de Syrische Democratische Jeugdraad maakte dit nog eens duidelijk. Zij voeren deze strijd elke dag en bouwen in het noordoosten van Syrië tegen het verzet van de kapitalistische natiestaten in aan een klassenloze samenleving waarin alle mensen zich vrij kunnen ontwikkelen. Bovendien is hun project gericht op het realiseren van het samenleven van alle volkeren – en vormt daarmee een bedreiging voor het heersende systeem. De mensen in de gebieden van zelfbestuur pareren haar aanvallen met haar technische middelen vooral met onoverwinnelijke overtuiging. Zo zijn en blijven ze een symbool van een menselijker leven in een democratisch wereldconfederalisme.

Het evenement in Berlijn eindigde dan ook met een optimistische noot, ondanks alle gemelde uitdagingen. Samen zongen de afgevaardigden en bezoekers op het einde de slogans “Bijî Berxwedana Rojava” en “Jin Jiyan Azadî” om hun solidariteit te betuigen met hun vrienden en de revolutie in Rojava.

Tekst en foto: Jugendkommune Berlijn