Familie van journalist Suleiman Ahmed wacht al 38 dagen op informatie over zijn lot

  • Zuid-Koerdistan

De familie van de redacteur van Roj News Agency, journalist Suleiman Ahmed, wacht op nieuws of informatie over hem, nadat de autoriteiten van de Koerdische Democratische Partij (KDP) van de Barzani-clan in Zuid-Koerdistan (Iraaks-Koerdistan) hem 38 dagen geleden ontvoerden toen hij terugkeerde uit Syrië bij de grensovergang Fish Khabur.

Suleiman Ahmed was op 1 oktober naar zijn familie in Aleppo gegaan, na de dood van zijn vader, Muhammad Ahmed.

Tijdens zijn terugkeer uit Syrië bij de grensovergang Fish Khabur werd hij ontvoerd door de autoriteiten van de KDP en 38 dagen geleden werd het contact met hem volledig verbroken.

Tientallen lokale, regionale en internationale mediaorganisaties roepen de Koerdische Democratische autoriteiten op om de redacteur van Roj News Agency, Suleiman Ahmed, vrij te laten. CPT, CPJ en RSF, die zich wereldwijd bezighouden met de rechten van journalisten, deden een oproep om de aanklacht tegen hem te laten vallen en hem onmiddellijk vrij te laten. Ze bekritiseerden ook de autoriteiten van Zuid-Koerdistan voor hun voortdurende schendingen van internationale wetten ter bescherming van journalisten.

De veiligheidstroepen en Asayish van Dohuk, gelieerd aan de Koerdische Democratische Partij, verhinderden ook dat advocaten de redacteur van ons agentschap konden ontmoeten, terwijl een advocaat bevestigde dat “Suleiman’s dossier is overgedragen aan de ‘Parastan’ van de Koerdische Democratische Partij.”