Families Imrali-gevangenen dienen opnieuw bezoekaanvraag in

  • Turkije

Families van de Koerdische politieke gevangenen in de gevangenis van het eiland Imrali, Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş hebben opnieuw een aanvraag ingediend bij het hoofdaanklager van Bursa en het management van de gevangenis van Imrali voor een ontmoeting met hun familieleden.

Abdullah Öcalan’s broer Mehmet Öcalan en zijn wettelijke voogd Mazlum Dinç, Ömer Hayri Konar’s broer Ali Konar, Hamili Yıldırım’s broer Polat Yıldırım en Veysi Aktaş’s zus Melihe Çetin dienden een aanvraag in.

Öcalan wordt sinds zijn arrestatie na een internationale samenzwering in 1999 in verergerde isolatie vastgehouden in de zwaar beveiligde  F-Type gevangenis op het eiland Imrali.

Op 14 maart 2021 verspreidden zich op sociale media geruchten dat Öcalan in de gevangenis was overleden. Onmiddellijk werden overal ter wereld protesten georganiseerd die een dringend bezoek van de advocaten aan Imrali eisten. Op 25 maart kon Öcalan eindelijk een gesprek voeren met zijn broer Mehmet Öcalan. Het telefoongesprek vond ongeveer een jaar na een eerder gesprek plaats, op 27 april 2020, en het is de eerste keer sinds die tijd dat Öcalan daadwerkelijk contact heeft met iemand buiten.

Het telefoongesprek werd gevoerd onder toezicht van het Openbaar Ministerie van Urfa en was erg kort. Het gesprek werd vrij snel afgebroken door de gevangenisautoriteiten. Evenzo werd het telefoontje van een andere gevangene op Imrali, Hamili Yıldırım, met zijn familie ook abrupt onderbroken. Er werd gemeld dat de andere twee gevangenen, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, niet het telefoontje hadden gepleegd dat hen werd aangeboden. Dit deden zij om protesteren tegen isolement.

Alle aanvragen voor bezoek zijn tot nu toe afgewezen of onbeantwoord gebleven.

Advocaten van Öcalan konden hun cliënt ontmoeten op 2-22 mei, 12-18 juni en 7 augustus 2019, voor het eerst in 8 jaar. Sinds 7 augustus 2019 zijn alle sollicitaties onbeantwoord gebleven.

Nadat de advocaten van Öcalan op 22 november een aanvraag hadden ingediend bij een rechtbank in Bursa voor een “dringende ontmoeting”, bleek dat er nog twee verbodsbepalingen waren uitgevaardigd tegen de Koerdische PKK-leider. De rechtbank van Bursa verwierp de aanvraag en noemde een bezoekverbod van 6 maanden op 12 oktober als reden.

De rechtbank verwierp ook het verzoek van de families voor een ontmoeting met hun familieleden, daarbij verwijzend naar een verbod op familiebezoek van 3 maanden dat was uitgevaardigd door de tuchtraad van de strafinrichting van Imrali van 18 augustus 2021.

De Imrali-delegatie, die gesprekken kon voeren met Öcalan in het kader van vredesonderhandelingen, mag sinds april 2015 het gevangeniseiland niet meer bezoeken. Sinds het laatste bezoek van het team van advocaten op 7 augustus 2019 hebben de Turkse autoriteiten hebben niet gereageerd op een van de voortdurende verzoeken om bezoeken.

De Turkse autoriteiten gebruiken de “routekaart voor onderhandelingen” die in 2009 bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ingediend als rechtvaardiging voor het bezoekverbod door het team van advocaten van Abdullah Öcalan.

Anderzijds werd het in 2012 gestarte onderzoek tegen advocaten van Abdullah Öcalan, Rezan Sarıca, Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı en Mehmet Selim Okçuoğlu begin 2021 weer opgepakt.

De advocaten gingen naar het parket en legden een verklaring af. Nadat de verklaringen waren afgelegd, werd de door het parket opgestelde aanklacht aanvaard door het 33e Hoge Strafhof van Istanbul. De advocaten worden onder meer beschuldigd van “lidmaatschap van een terroristische organisatie”, en zullen naar verwachting in september voor de rechter verschijnen.

In de aanklacht, waarin ontmoetingen tussen advocaten met Öcalan als een crimineel element werden genoemd, werd de weigering van de advocaten om de beschuldigingen tegen hen te accepteren ook gezien als een crimineel element. Bovendien, terwijl advocaat Cengiz Yürekli’s gebruik van zijn zwijgrecht werd beschouwd als een misdrijf, werden telefoontjes van gedetineerden met hun familie vanwege hun beroep ook als een misdaad beschouwd.

Het meest interessante onderwerp van beschuldiging in de aanklacht was dat uitspraken als “Isolatie wordt toegepast op Öcalan” en “advocaten hebben hem 300 dagen niet mogen zien” als criminele elementen werden aangehaald in verklaringen van de advocaten aan de pers.