Families van Imrali-gevangenen vragen bezoek aan hun familieleden aan

  • Turkije

Er is al 29 maanden geen nieuws van de PKK-leider Abdullah Öcalan en hij is volledig geïsoleerd.

Abdullah Öcalan’s broer Mehmet Öcalan en zijn voogd Mazlum Dinç, Ömer Hayri Konar’s broer Ali Konar, Hamili Yıldırım’s broer Polat Yıldırım en Veysi Aktaş’s zus Melihe Çetin dienden een aanvraag in bij het Openbaar Ministerie in Bursa om hun familieleden te bezoeken.

Families dienden ook een aanvraag in bij het Directoraat van de Gesloten Penitentiaire Inrichting van het F-type Imrali, via het kantoor van de procureur-generaal van Bursa.

De bezorgdheid over de situatie van Öcalan nam toe nadat Sabri Ok, lid van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdistan Democratische Gemeenschappen (KCK), in een interview op het Koerdische tv-kanaal Sterk TV op 8 juli zei dat er onlangs anoniem dreigbrieven naar Abdullah Öcalan waren gestuurd via de gevangenisadministratie van Imrali.

Advocaten vragen twee keer per week om een ontmoeting met Abdullah Öcalan. Aanvragen voor bezoeken blijven echter systematisch onbeantwoord. In sommige gevallen krijgen advocaten maanden later te horen dat er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de Koerdische volksleider en dat er daarom geen bezoek kan worden toegestaan.

In een verklaring op 2 mei 2023 zei het Asrın Advocatenkantoor: “We hebben sinds 25 maart 2021 niets meer van Öcalan gehoord. Ondanks alle verzoeken en inspanningen van zijn advocaten en zijn familieleden, zijn we niet op de hoogte van de leefomstandigheden en gezondheidstoestand van Öcalan en onze drie andere cliënten op Imrali. Deze situatie baart ons en de hele samenleving zorgen.”

In Turkije is onlangs een schijndebat ontstaan waarin wordt gespeculeerd over gesprekken met Abdullah Öcalan in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei. Het advocatenkantoor Asrin, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland vertegenwoordigt, beoordeelde deze geruchten als manipulatie en zei: “We moeten nogmaals benadrukken dat we sinds 25 maart 2021 niets meer van Öcalan hebben gehoord. Ondanks alle verzoeken en inspanningen van zijn advocaten en familieleden, zijn we niet op de hoogte van de leefomstandigheden en gezondheidstoestand van Öcalan en onze drie andere cliënten op Imrali. Deze situatie baart ons en de hele samenleving zorgen.”

De verklaring van het Asrın Advocatenkantoor wees erop dat: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn de politieke centra verwikkeld in een propagandawedloop rond Öcalan. Onder deze omstandigheden willen we de hele samenleving informeren dat het gebrek aan nieuws en de strikte isolatievoorwaarden voortduren en dat al deze discussies plaatsvinden zonder dat Öcalan hiervan op de hoogte is, zijn bijdrage levert en deelneemt. Wat juist is en gedaan zou moeten worden, is Öcalan onmiddellijk de gelegenheid geven om zijn advocaten te ontmoeten. De wet en de minimale ethiek vereisen dit ook. Onder deze omstandigheden, waarin Öcalan geen kans heeft om zich te uiten, denken we niet dat speculatieve discussies die zouden betekenen dat de realiteit van isolatie en gebrek aan nieuws wordt genegeerd of geblokkeerd, juist zijn.”

In zijn verklaring die op 2 mei werd gepubliceerd in verband met de gesprekken in kwestie over Imrali, zei het Asrin Advocatenkantoor :

* Wij hebben geen berichten ontvangen van Öcalan en onze drie andere cliënten na 25 maart 2021, toen een telefoongesprek met zijn broer werd onderbroken en niet kon worden voortgezet. Wij kennen de reden van deze onderbreking niet.

* Wij hebben geen informatie over de detentieomstandigheden, de behandeling en de gezondheidstoestand van onze cliënten op Imrali.

* Volgens artikel 66/3 van wet nr. 5275 hebben veroordeelden het recht “om onmiddellijk gebruik te maken van de telefoon- en faxfaciliteiten van de gevangenis in geval van overlijden, ernstige ziekte, epidemische ziekte of natuurramp van hun erfgenamen, nakomelingen, echtgenoten en broers en zussen”. Desondanks werd Öcalan en onze andere cliënten dit recht ontzegd, zelfs in het geval van overlijden, laat staan ziekte, van hun familieleden, en dit verbod werd zelfs niet versoepeld tijdens de aardbevingen van 6 februari.

* Öcalan kon 14 jaar lang alleen gebruik maken van een eenkanaalsradio en had pas in 2013 toegang tot televisie, die voor alle gevangenen beschikbaar is. Uit een rapport van mei 2018 blijkt echter dat tv-kanalen werden beperkt en dat kranten met een vertraging van 40 dagen werden bezorgd.

* Öcalan werd van 16 februari 1999 tot 17 november 2009 tien jaar en negen maanden in eenzame opsluiting vastgehouden in de eilandgevangenis, waarna nog vijf van onze cliënten werden overgebracht naar Imrali.
Hoewel deze gevangenen later werden uitgewisseld, zoals beschreven in de CPT (Comité ter voorkoming van foltering) rapporten van 2016 en 2019, konden onze cliënten slechts zes uur per week samenkomen en de rest van de tijd alleen in hun cel doorbrengen.

De bezorgdheid nam toe na het CPT-bezoek aan Imrali

De bezorgdheid over de situatie van de PKK-leider nam toe nadat het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa Turkije bezocht van 20 tot 29 september 2022. In een verklaring op 3 oktober kondigde het CPT aan dat Imralı F Type High Security Prison een van de instellingen was die het bezocht.

Asrın Law Office meldde echter dat er tijdens het bezoek van het CPT geen ontmoeting was met Abdullah Öcalan en dat dit hun bezorgdheid deed toenemen. Asrın Law Office zei op 29 november: “We hebben gehoord dat de heer Öcalan de CPT delegatie niet heeft gezien tijdens haar bezoek aan Imrali Island in september 2022.”

Omstandigheden van buitengewone isolatie

De Imralı Gevangenis werd speciaal gebouwd voor Abdullah Öcalan in februari 1999 en wordt sindsdien geëxploiteerd op basis van een speciale status en door middel van speciale praktijken.

Onder het zogenaamde regime van de verzwaarde executie zijn Abdullah Öcalan en zijn medegevangenen, Hamili Yildirim, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, lange tijd onder omstandigheden van buitengewone afzondering vastgehouden, 24 jaar voor Öcalan en acht jaar voor elk van de andere gevangenen.

Ondanks al hun pogingen hebben advocaten van het in Istanbul gevestigde Asrin Advocatenkantoor, dat Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen vertegenwoordigt, sinds 25 maart 2021 geen enkel teken van leven van hun cliënten kunnen ontvangen. Ze konden geen enkele informatie krijgen over hun gezondheidstoestand, hun detentieomstandigheden, hun juridische situatie in 2022. Hun cliënten hebben al 23 maanden op geen enkele manier iets van zich laten horen.

Öcalan in één cel sinds 1999

Volgens het “2022 Annual Assessment Report on Rights Violations and the Current Conditions in Imrali Island Prison” vrijgegeven door Asrın Advocatenkantoor op 15 februari 2023, wordt Abdullah Öcalan sinds 15 februari 1999 vastgehouden in een enkele cel in de İmralı Island Prison. De eerste tien jaar was hij de enige gevangene in de eiland gevangenis. In november 2009 werden nieuwe cellen toegevoegd aan de gevangenis en vijf andere gevangenen werden binnengebracht. Desondanks bleef Öcalan doordeweeks 23 uur per dag en in het weekend 24 uur per dag in eenzame opsluiting.

Tot 2011 was het recht van Öcalan om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per dag per week, maar in feite werd hij voortdurend verhinderd om gebruik te maken van dit beperkte recht, waarbij de autoriteiten het voorwendsel aanvoerden van “slechte weersomstandigheden” of een “technisch defect” van de kustvaarder die naar het eiland ging. In de twaalf jaar sinds 27 juli 2011 heeft hij zijn advocaat slechts vijf keer kunnen zien, tussen mei en augustus 2019. De laatste van deze vijf ontmoetingen vond plaats op 7 augustus 2019.

Sinds 2014 heeft Öcalan vijf keer bezoek gekregen van familieleden. Het bezoek van zijn broer aan de gevangenis op 3 maart 2020 markeert Öcalans laatste directe contact met zijn familie. Ook heeft hij in 24 jaar slechts twee keer via de telefoon met de buitenwereld gecommuniceerd (op 27 april 2020 en 25 maart 2021). Tijdens het laatste telefoongesprek op 25 maart 2021 viel de verbinding al na twee minuten weg en kon niet meer worden hersteld. Öcalan heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.

Geïsoleerde opsluiting

In het rapport van Asrın staat dat de situatie van hun cliënten door het CPT in haar rapport van 5 augustus 2020 is beschreven als een vorm van “incommunicado” detentie (paras. 48 en 49). Het CPT benadrukte dat een dergelijke gang van zaken onaanvaardbaar is en drong er bij de Turkse autoriteiten op aan hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. “Incommunicado” detentie betekent dat de gedetineerde of veroordeelde volledig wordt afgesloten van elk contact met de buitenwereld en dus met niemand kan communiceren, ook niet met zijn/haar familie, vrienden en advocaten.

De “incommunicado” detentie ging in 2022 zonder onderbreking door, ondanks de wekelijkse verzoeken van advocaten aan de autoriteiten waarin zij verzochten om de families en advocaten de gevangenis te laten bezoeken.
Vanaf 25 maart 2021, de laatste datum van contact met Imrali, tot eind 2022 werden in totaal 238 verzoeken om bezoeken van advocaten en nog eens 79 verzoeken om bezoeken van familie/voogden ingediend. Op deze verzoeken werd niet gereageerd. Advocaten ontvingen in deze periode ook geen brieven, telegrammen of faxen van hun cliënten; er was ook geen telefonisch contact.

Beperkingen door verzonnen besluiten

“Nadat we ons tot verschillende internationale mechanismen hadden gewend, vernamen we uit de antwoorden van de overheid dat het recht van onze cliënten om via de telefoon te communiceren voor zes maanden was beperkt door besluiten van de Raad van Bestuur en Toezicht van de gevangenis van respectievelijk 18 oktober 2021, 30 maart 2022, 9 mei 2022 en 9 juni 2022. Deze beperkingsbesluiten werden niet aan de advocaten meegedeeld; de procedures werden in het geheim uitgevoerd, buiten de advocaten om. Het was dus duidelijk dat het recht van onze cliënten om via de telefoon te communiceren periodiek wordt beperkt door middel van verzonnen besluiten die eens in de zes maanden worden uitgevaardigd.

Bovendien hebben we geen enkele reactie ontvangen op de vele brieven die regelmatig gedurende het jaar naar onze cliënten zijn gestuurd. Het is niet bekend of deze brieven überhaupt zijn afgeleverd bij de geadresseerden. Op onze beurt hebben we in 2022 ook geen brieven, telegrammen of faxen van onze klanten ontvangen.

Daarnaast zijn de feitelijke en onwettige verboden op familie- en advocaatbezoeken die al vele jaren van kracht zijn, systematisch en zonder ophouden gehandhaafd, zodat er in 2022 geen enkel familie- of advocaatbezoek heeft kunnen plaatsvinden. In dit opzicht werd 2022 gekenmerkt door de absolute onmogelijkheid om enig contact te leggen met onze cliënten in de gevangenis op het eiland İmralı.”