“Families voor Vrede”: Ouders volgen het pad van hun kinderen

  • Duitsland

Mensen van over de hele wereld strijden in de Koerdische vrijheidsbeweging. In Duitsland hebben ouders van internationalisten een vereniging opgericht om bekendheid te geven aan de zaak van hun kinderen en om solidariteit en steun te betuigen.

De decennialange strijd van de Koerdische bevrijdingsbeweging heeft al lang een internationalistische dimensie gekregen. Internationalisten strijden voor een vrij en gelijkwaardig leven voor het Koerdische volk en alle mensen in de wereld. In de geschiedenis van de Koerdische strijd worden ze gezien als waarden die hun leven wijden aan dit doel. De families van deze vrijheidsstrijders maken deel uit van deze sterke structuur. Ouders van Duitse strijders in de Koerdische vrijheidsbeweging volgen het pad van hun kinderen en komen op voor dezelfde waarden.

De Vereniging Families voor Vrede is het resultaat van een initiatief van ouders wiens “kinderen” – eigenlijk allemaal jongvolwassenen – zich inzetten voor de opbouw van een multi-etnische en democratische samenleving in de autonome regio Noord- en Oost-Syrië. Berdan Doğan sprak met Dörte Simon-Rihn van de raad van bestuur van de vereniging voor het dagblad Yeni Özgür Politika.

Wanneer en met welk doel is de vereniging “Families voor Vrede” opgericht? Wie zijn jullie leden en hoe zijn jullie georganiseerd?

De vereniging is opgericht in mei 2022 en is sinds december 2022 een geregistreerde vereniging en erkend als non-profitorganisatie. De betrokkenheid en interesse van jongeren in de democratische en confederale zelfbesturende gebieden aan de basis in Noord- en Oost-Syrië leidde tot veel vragen van ouders, familieleden en vrienden. De regio wordt al jaren bedreigd en getroffen door oorlog. Vanuit Europees perspectief is dit beangstigend en veel mensen weten er heel weinig over. Tegelijkertijd voeren mensen daar campagne voor vreedzaam samenleven, ongeacht etnische afkomst, geslacht of religie. Wij wilden dit vanaf het begin in solidariteit ondersteunen.

De ongeveer twintig oprichtende leden waren verspreid over heel Duitsland. Dat is nu het geval met 43 leden en een steeds groeiend aantal geïnteresseerden. De vereniging is gevestigd in Berlijn.

Tijdens onze eerste werkzaamheden, ontmoetingen en trainingen werd duidelijk dat we heel verschillend zijn. We komen allemaal uit het midden van de samenleving, zijn vaak politiek en/of sociaal geëngageerd en betrokken. We zijn opgegroeid in Oost- en West-Duitsland. We hebben allemaal verschillende beroepen en brengen veel verschillende biografieën en vaardigheden mee.

Kun je jullie werk en doelen beschrijven?

Met het werk van de vereniging “Families voor Vrede” willen we het bewustzijn van de Koerdische en multi-etnische nederzettingsgebieden in de vier natiestaten Turkije, Irak, Iran en Syrië vergroten en zien we onszelf onder andere als een platform voor het ondersteunen van ontwikkelingen in de burgermaatschappij en het vreedzaam samenleven van de mensen daar.

We bevorderen en initiëren educatieve en buitenschoolse projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. In de vereniging willen we op gelijke voet discussiëren, leren en opvoeden. Ons doel is het ontwikkelen van een zelfbepaald samenleven voorbij macht en geweld in onze organisatie, in onze families en in onze leefomgeving.

Bomaanslagen en de eerste oudercampagne

We ontmoeten elkaar in projectgroepen over verschillende onderwerpen, voornamelijk in videoconferenties, op basis van transparantie en gelijke samenwerking. Samenwerken doet ons goed, versterkt en creëert solidariteit, vooral in uitdagende situaties. Toen de bomaanslagen in november 2022 begonnen, kwamen we spontaan bij elkaar en deelden we onze schok, woede en angst voor onze vrienden en de mensen ter plaatse. We bespraken wat we konden doen. Dit resulteerde in onze eerste campagne. We vroegen onze leden en geïnteresseerden om de leden van de Bondsdag in hun kiesdistrict aan te schrijven, hen te informeren en hen te vragen campagne te voeren voor een onmiddellijke stopzetting van de bombardementen op de civiele infrastructuur in AANES (Autonoom Bestuur Noord- en Oost-Syrië) door NAVO-partner Turkije. Sommige reacties konden we publiceren. Dit resulteerde soms in goede en constructieve contacten met sommige parlementsleden. Deze eerste campagne was belangrijk voor ons omdat we de stilte doorbraken, omdat we allemaal aanwezig waren voor onszelf en met elkaar.

De persoonlijke impact inzichtelijk maken

Tentoonstelling “Vanbinnen bevrijd – van buitenaf bevochten” in Darmstadt

Een ander belangrijk project was en is de fototentoonstelling “Vanbinnen bevrijd – van buitenaf bevochte”. Zes maanden werk zat er achter de werkgroep “Tentoonstelling”. We hadden geen ervaring met tentoonstellingsconcepten, met de materialen, met beeldrechten, we bereikten soms onze grenzen, maar we vonden altijd verrassende steun en leerden iets nieuws. Het was ook niet altijd gemakkelijk voor onze partners in Noord- en Oost-Syrië om te begrijpen wat er in Duitsland nodig is om mensen buiten de Solidariteitsbeweging voor het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) te bereiken. Deze tentoonstelling is nu op verschillende plaatsen in Duitsland te zien, in combinatie met informatiebijeenkomsten waar we de dialoog kunnen aangaan met de mensen om ons heen. De publieke media in Duitsland zwijgen grotendeels over de gebeurtenissen. We zijn nauwelijks in staat geweest om onze persoonlijke ontzetting te communiceren in onze gemeenschappen, buurten, in onze werkomgeving of in onze familie- en vriendenkring, omdat de mensen om ons heen weinig of geen informatie hebben gehad. “We hebben er nog nooit van gehoord” was een veelgehoorde reactie. Met behulp van de tentoonstelling willen we dit veranderen, vooral direct in onze eigen leefomgeving.

Een manier vinden om met verdriet om te gaan

We waren ontroerd en geschokt door de dood van Azad Şerger (Thomas), een zoon van leden van de organisatie. Het existentiële belang van de strijd voor vreedzaam samenleven in waardigheid en menselijkheid was voelbaar in het centrum van Duitsland! Het is het verdriet om deze persoon, zoals om elke persoon die zijn leven moest verliezen, voor wie we een plek, een cultuur, een manier van omgaan moesten vinden. Hoe goed is het om hier niet alleen in te staan.

Wat is voor jou bijzonder belangrijk in het werk van de vereniging? En hoe gaan jullie om met de criminalisering van de Koerdische beweging in Duitsland?

We vinden ons werk als organisatie waardevol omdat we ervan groeien. We leren elke keer iets nieuws als we iets doen wat we nooit eerder hebben gedaan, bijvoorbeeld als ik dit interview geef of als ik me uitspreek in mijn parochie omdat ik niet alleen de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne wil herdenken in de kerkdienst. We leren bijvoorbeeld wanneer we ons bewust worden van nieuwe perspectieven op een probleem na een intern debat in de werkgroep en wanneer we leren anderen te vertrouwen.

Educatief werk tegen gerichte criminalisering

Ik denk dat het werk van onze vereniging belangrijk is omdat het bijvoorbeeld bekendheid kan geven aan de successen van de sociale wederopbouw in de autonome regio Noord- en Oost-Syrië en de aanvallen op deze successen in het midden van de Duitse samenleving, waarvan de ervaring van democratie zich in een diepe crisis lijkt te bevinden. Ik hoop dat ons werk een solidair effect zal hebben.

Het is belangrijk om de aandacht te vestigen op wat er de afgelopen jaren in Noord- en Oost-Syrië is bereikt, om duidelijk te maken dat de mensen in deze regio een sociaal model proberen te ontwikkelen waarin mensen van verschillende religies en etniciteiten vreedzaam samenleven en waarin patriarchale structuren worden opgeheven. Dit is de enige manier om de hindernis van gerichte criminalisering te overwinnen.

Hebben jullie een netwerk met andere organisaties? Welke feedback krijg je? Doen jullie ook aan perswerk en doen de media verslag van jullie werk?

Op de evenementen die we organiseren als onderdeel van de tentoonstelling “Vanbinnen bevrijd – van buitenaf bevochten”, ontvangen we veel aanmoediging en levendige belangstelling van zowel bezoekers als vertegenwoordigers van de pers. Tot nu toe helaas weinig van de nationale media.

We zijn een jonge vereniging en de samenwerking met lokale verenigingen en organisaties komt op gang. Onze ervaring is dat concrete acties of evenementen en een lokale aanwezigheid ook meer interesse kunnen wekken voor het onderwerp Noord- en Oost-Syrië en op zijn minst aandacht kunnen krijgen in de lokale pers. Netwerken op het terrein is ook erg belangrijk om informatie over Noord- en Oost-Syrië te verspreiden, en we geven persberichten uit over actuele gebeurtenissen, hoewel de meerderheid van de Duitse pers deze berichten grotendeels negeert, evenals de oorlog die wordt gevoerd door NAVO-partner Turkije.

Escalerende schendingen van het internationaal recht door de Turkse staat

In oktober voerde de Turkse staat een massale golf van aanvallen uit op Rojava en vernietigde grote delen van de vitale infrastructuur in de autonome regio zonder voorafgaande kennisgeving. Wat vind je van de aanvallen die dagelijks doorgaan?

Wij veroordelen deze voortdurende en escalerende schendingen van het internationaal recht door de Turkse staat. In het bijzonder vinden wij het onaanvaardbaar en onvoorstelbaar dat deze actie van een NAVO-partner niet publiekelijk is veroordeeld. We doen een beroep op Duitse politici om zich hun democratische en humanistische waarden te herinneren en er internationaal voor te strijden om de vredesinspanningen van de Koerdische beweging te versterken en oorlogsstokers als zodanig te ontmaskeren. Sinds wanneer is het in overeenstemming met het internationaal recht om civiele structuren militair aan te vallen?

Wij, de vereniging ‘Families voor Vrede’, zijn diep bezorgd en willen de mensen in de regio van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië niet in de steek laten. Wij eisen de onmiddellijke stopzetting van de Turkse vijandelijkheden, een vliegverbod boven de regio en internationale steun voor de wederopbouw.