Federatie KAWA bekritiseert berichtgeving Hessenschau over Koerdisch festival

ANF Images
  • Duitsland

Op 9 september 2023 vond in Frankfurt het 31ste Internationale Koerdische Cultuurfestival plaats, waaraan Koerden en hun vrienden van over de hele wereld deelnamen. Tienduizenden mensen kwamen samen onder het motto “JIN, JIYAN, AZADÎ – VROUWEN, LEVEN, VRIJHEID!” en vierden gezamenlijk met een volledig dagprogramma vol diverse culturele activiteiten. Ambassadeurs van het festival waren de Oostenrijkse Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek en de muzikant Konstantin Wecker. Onder de sprekers bevonden zich politici uit binnen- en buitenland, waaronder Armand Zorn, lid van de Bondsdag voor de SPD, en vertegenwoordigers van tal van instellingen.

De voorbereidingen voor het evenement begonnen maanden voor het festival al, waarbij een gevarieerd podiumprogramma werd samengesteld met muzikale bijdragen, traditionele Koerdische dansen, toespraken en een kinderprogramma. Ook dit jaar waren er tal van informatiestands, culturele stands en eetkraampjes aanwezig op het festival. In succesvolle samenwerking met de lokale autoriteiten, met name het groenbeheer van de stad Frankfurt, werd een gezamenlijk concept ontwikkeld om het festival te organiseren. Terugkijkend zijn we zeer tevreden over de doelgerichte en oplossingsgerichte samenwerking met alle stedelijke autoriteiten. Hierbij willen we ook onze dank uitspreken aan alle medewerkers, organisatoren, artiesten en vrijwilligers die zich met grote inzet hebben ingezet voor een soepel, veilig en vreedzaam verloop van het cultuurfestival, ondanks extreme zomertemperaturen.

Berichtgeving zaait antipathie

Des te verrassender zijn we over de berichtgeving van de Hessenschau over het afgelopen cultuurfestival. Wat nu nog overblijft van het 31ste Internationale Koerdische Cultuurfestival in de Duitse pers, zijn stigmatiserende en opruiende verhalen over Koerden, die al tientallen jaren wortel hebben geschoten in het Duitse medialandschap. Alleen al de kop “Incidenten bij het Koerdische festival in Frankfurt” laat zien welke media-aandacht werd gegeven. Helaas staan in de verslaggeving over het cultuurfestival ongefundeerde beschuldigingen en onwaarheden centraal, gericht op het doelbewust criminaliseren van de deelnemers en het aanwakkeren van antipathie.

Als Demokratische Föderation der Gesellschaften Kurdistans e.V (KAWA) wijzen wij deze beschuldigingen krachtig van de hand en uiten wij onze kritiek op de betrokken mediawerkers. Anti-Koerdisch racisme en anti-Koerdische mediavorming hebben al tientallen jaren de Duitse mediawereld gekenmerkt en zijn ons zeker niet onbekend. Wie in Duitsland toegang zoekt tot nieuws over de huidige ontwikkelingen in Koerdistan en de Koerdische diaspora in Duitsland, stuit binnen de kortste keren op stigmatiserende berichtgeving die weinig verschilt van de berichtgeving in Turkije, wat direct leidt tot stigmatisering en beperking van de grondrechten van Koerden.

Dat met name opruiende verhalen agressie aanwakkeren en dat de weg naar rechts geweld begint met haat in het dagelijks leven, is geen nieuwe kennis. Al tientallen jaren is anti-Koerdisch racisme in de Turkse pers een gevaarlijke voedingsbodem voor pogroms, lynchpartijen en vervolging. Ook in Duitsland draagt deze sensationele verslaggeving bij aan systematische criminalisering en toenemende vervolging van Koerden. Door mediawerkers de stigmatisering van Koerden te laten voeden, bevorderen ze een klimaat waarin anti-Koerdisch racisme kan gedijen en legitimeren ze de criminalisering en maatschappelijke achterstelling van Koerden. Bovendien rijst de vraag of met name het Turkse rechtsextremisme niet wordt gelegitimeerd en gestimuleerd door deze vorm van berichtgeving.

Ook voor het 31ste Internationale Koerdische Cultuurfestival geldt:

Om welke reden Koerden en hun vrienden ook bijeenkwamen, welke inhoud de vele toespraken vanuit verschillende delen van de Duitse samenleving ook bevatten en hoe divers het festival ook was, lijkt voor de verslaggeving niet noemenswaardig te zijn. Het lijkt niet noemenswaardig dat de oorlog in Koerdistan momenteel op alle fronten escaleert en Koerdistan het toneel is van talrijke oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten door Turkije en zijn bondgenoten, en dat de Koerden met hun diverse en progressieve streven naar democratie, vrouwenemancipatie en ecologie de democratiseringsprocessen in het Midden-Oosten en het Midden-Oosten bevorderen. In plaats daarvan wordt bericht over beschuldigingen tegen deelnemers aan het cultuurfestival.

We zochten tevergeefs naar vermelding van de grote diversiteit en geweldige sfeer van het cultuurfestival in de verslaggeving. Wat we lazen, was het vermeende “storingselement Koerden” en het altijd aanwezige gevaarspotentieel dat vermeend uitgaat van Koerden. We vragen ons af: om welke reden wordt inhoudelijk relevante informatie over het genoemde evenement doelbewust weggelaten in de verslaggeving? Waarom worden maatschappelijke referentiepunten met betrekking tot de inspanningen van de Koerden onzichtbaar gemaakt? Waarom moeten ze liever in verband worden gebracht met rellen en criminaliteit dan met hun progressieve ideeën?

Of het nu in Koerdistan is of in de diaspora: Koerden streven sinds jaar en dag naar vrede, bevrijding uit mensonwaardige omstandigheden en de bescherming van hun fundamentele mensenrechten. Ze hebben wereldwijd en met name in Duitsland talloze organisaties, initiatieven en verenigingen opgericht en hebben hoge menselijke verliezen geleden in de strijd om internationale veiligheid. Als inwoners van dit land al vier generaties lang, als mede-vormgevers van de ontwikkeling van dit land, willen we erop wijzen dat dergelijke media-hetze, die al vele jaren in de schijnwerpers staat, onaanvaardbaar is en openbaar moet worden besproken en beëindigd. De Duitse pers zou eerder trouw moeten zijn aan de waarden van een levende democratie en tolerantie en haar verslaggeving daarop moeten baseren.

Daarom roepen we mediawerkers op om hun manier van verslaggeving te heroverwegen en niet te werken met stigmata die bevolkingsgroepen doelbewust isoleren, vernederen, criminaliseren en aanvallen in de hand werken. Controleer uw bronnen en neem onze uitnodiging aan om zelf deel te nemen aan evenementen van de Koerdische gemeenschap in Duitsland en zelf een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse.

PM/KAWA – Demokratische Föderation der Gesellschaften Kurdistans e.V

Duizenden mensen bij Koerdisch festival in Frankfurt