Federatie van onafhankelijke journalisten en schrijvers opgericht in Zuid-Koerdistan

  • Zuid-Koerdistan

In Zuid-Koerdistan (Iraaks-Koerdistan) werd een persconferentie georganiseerd door journalisten en schrijvers om allerlei schendingen van rechten en aanvallen tegen hen aan de kaak te stellen. De journalisten kondigden de oprichting van een federatie aan om te vechten tegen alle pogingen om de vrijheid van denken te verhinderen en tegen aanvallen op verslaggevers.

In de verklaring stond: “Wij, als degenen buiten de kring van politieke macht in antwoord op de huidige behoeften van Koerdistan, achten het noodzakelijk om ons te verzamelen rond een onafhankelijke en vrije federatie.”

In de verklaring wordt de aandacht gevestigd op de instabiliteit en chaotische situatie in Zuid-Koerdistan: “Vanwege de interne politieke en sociale conflicten in Koerdistan, het gebrek aan vertrouwen, de onzekerheden over het creëren van een noodzakelijke nationale houding en strategie, de afwezigheid van een effectieve oppositie en het onvermogen om een publieke opinie te vormen over vitale kwesties, hebben we besloten om deze federatie op te richten. We vonden het noodzakelijk om de situatie in Bashur Koerdistan aan te pakken, waar we geconfronteerd worden met een ernstige politieke, sociale en economische crisis. Dit maakte de weg vrij voor de uitbreiding van gebieden van onderdrukking, de belemmering van de vrijheid van denken, de beperking en vormgeving van het professionele werk van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.”

Open voor iedereen die vrijheid van denken verdedigt

Hoewel de Federatie van Onafhankelijke Journalisten en Schrijvers is opgericht door een paar onafhankelijke mensen, zegt de verklaring dat haar werkgebied en doelen Koerdistan in het algemeen is, en voegt eraan toe: “We zeggen dat de federatie die we hebben opgericht open staat voor iedereen die probeert de vrijheid van denken uit te breiden en die vecht tegen onderdrukking, onrecht en onderdrukking van vrije en moedige stemmen buiten de regering.”

Doelstellingen van de federatie

De doelstellingen van de federatie zijn als volgt:

*Strijden tegen alle pogingen om de vrijheid van denken te verhinderen.

* De publieke opinie vormen tegen alle soorten wetten en regels die de vrijheid van meningsuiting ondermijnen.

* Een standpunt innemen tegen alle soorten schendingen van en aanvallen op de media, journalisten, onafhankelijke en freelance schrijvers.

* Een positieve omgeving creëren voor de vrijheid van communicatie en schrijfactiviteiten.

* Relaties aangaan met internationale organisaties om de obstakels en problemen voor onafhankelijke en vrije journalisten, schrijvers en intellectuelen in Zuid-Koerdistan te globaliseren.