Forum in Hesekê bespreekt landbouw- en irrigatiekwesties

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

In Hesekê werd een forum georganiseerd door de Landbouw- en Irrigatieraad voor Noord- en Oost-Syrië met als slogan “Laten we samen een ecologische gemeenschappelijke landbouw creëren”, dat eindigde met het voorlezen van de slotverklaring.

Ehmed Yunis, plaatsvervangend medevoorzitter van de Landbouw- en Irrigatieraad voor Noord- en Oost-Syrië, las de slotverklaring voor, na een intensieve dag van panels op het forum dat georganiseerd werd in Hesekê met de slogan “Laten we samen ecologische gemeenschappelijke landbouw creëren”.

De volgende punten werden opgenomen in de slotverklaring:

“*De landbouwsector moet vrij zijn van militaire en politieke conflicten.

*Het gebruik van alternatieve energie (zonne-energie) moet worden gestimuleerd en moderne irrigatiemethoden moeten worden bevorderd.

*De brandstof, kunstmest en zaden die nodig zijn voor de landbouwproductie moeten worden verstrekt.

* Zaaddiversiteit moet gewaarborgd zijn en de zaden moeten bestand zijn tegen droogte en zoutomstandigheden.

*Er moeten klimaatcomités worden opgericht om onderzoek te doen naar klimaatverandering.

*Genetische banken moeten worden opgericht onder leiding van deskundigen, landbouwpanels moeten worden georganiseerd en beschermende landbouwmethoden moeten worden aangemoedigd.

*Moderne irrigatiemethoden moeten worden gebruikt om waterreserves te behouden.

*Het menselijk potentieel moet worden ontwikkeld door middel van trainingscursussen.

*De toestand van het grondwater moet worden onderzocht en het nodige onderzoek moet worden uitgevoerd voor het boren van putten.

*Landbouwcoöperaties moeten worden opgericht volgens de benadering van de ecologische gemeenschapseconomie.”