Foza Yûsif: Het sociaal contract is een nieuwe mijlpaal

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het nieuwe sociale contract is weer een mijlpaal voor de volken en vrouwen in Noord- en Oost-Syrië, zegt Foza Yûsif. De PYD-politica legt de noodzaak en de complexe geschiedenis van de nieuwe versie uit in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

De discussies over het sociaal contract begonnen eigenlijk in 2014. Waarom hebben jullie gewacht tot vandaag of waarom heeft het zo lang geduurd?

Het sociaal contract werd in 2014 voor het eerst aangenomen in de regio Cizîr. Het autonome bestuur was nog maar net opgericht en sommige gebieden waren nog niet bevrijd van IS, waardoor ze niet in het verdrag konden worden opgenomen. Daarom was het nodig om de oude versie te herzien en alle kantons in het noorden en oosten van Syrië op te nemen. Op basis hiervan besloot de Assemblee van Noord- en Oost-Syrië om in 2021 een commissie op te richten. De commissie bestond uit 158 personen, waarvan 50 procent vrouwen. Alle volkeren, religies, instellingen en sectoren moesten in de commissie vertegenwoordigd zijn. Een kleinere commissie werd vervolgens gekozen om een ontwerp op te stellen. Na discussie legde de 158 leden tellende commissie het ontwerp voor aan de bevolking. Het werd besproken met de bevolking in de zeven kantons en verrijkt met hun meningen. Deze discussie werd ook gevoerd met instellingen en organisaties. We hebben ook veel vergaderingen gehouden. Er waren echter altijd veiligheidsproblemen door de aanvallen op Noord- en Oost-Syrië, waardoor het werk soms moest worden onderbroken. Vorige week kwam de grote commissie opnieuw bijeen. Vier dagen lang werd er gedebatteerd, waarbij rekening werd gehouden met suggesties van het publiek. Na afronding hebben we het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Noord- en Oost-Syrië.

Waarom was een sociaal contract nodig en welke veranderingen worden er in het systeem aangebracht?

Wij vertegenwoordigen 30 procent van het Syrische grondgebied. In dit gebied wonen mensen uit vele landen. We hebben een totale bevolking van vijf miljoen mensen. Een gemeenschappelijk sociaal contract was nodig voor het sociale en politieke leven. Tot nu toe vertrouwden veel kantons op het bestaande verdrag, maar dat was te beperkt gedefinieerd. Het sociaal contract is vooral belangrijk voor het autonome bestuur, zodat het zijn werk democratischer kan uitvoeren. De rol van de gemeenteraden is geconcretiseerd en ze zullen nu actiever zijn. De bevolking zal meer betrokken worden bij de vergaderingen en de besluitvormingsprocessen; ze zullen de rol van toezichthouder en controleur op zich nemen. Er komt geen centralisatie, geen bureaucratie en geen ontkoppeling van de bevolking. Er zullen zeer ingrijpende veranderingen plaatsvinden op basis van democratische en liberale principes.

Op wat voor mentaliteit is het sociaal contract gebaseerd, waar is het op gebaseerd?

Het is gebaseerd op democratie, vrijheid voor vrouwen en ecologisch leven op het fundament van een democratische natie. We hebben zowel geprofiteerd van het paradigma van Abdullah Öcalan als van de wereldwijde ervaring met democratische verdragen. Natuurlijk hebben we ook gebruik gemaakt van het culturele en sociale erfgoed van de regio. We hebben veel gelezen en onderzocht en dit alles gebruikt als hulpmiddelen voor onze samenleving om rechtvaardiger en democratischer te leven.

Je zei dat 50 procent van de grote commissie uit vrouwen bestond. Zijn er specifieke artikelen die de rechten van vrouwen garanderen?

De garantie van vrouwenrechten is opgenomen in de algemene beginselen, in de rechten en vrijheden en in het sociale stelsel. De Vrouwenraad van Noord- en Oost-Syrië werd wettelijk erkend als een speciale afdeling van de overeenkomst. Binnen het rechtssysteem organiseren vrouwen zich op een specifieke manier. De vertegenwoordiging van vrouwen en hun rechten worden specifiek gedefinieerd in alle artikelen van de overeenkomst en gewaarborgd in speciale artikelen. Er zijn ook nieuwe artikelen opgenomen om in de toekomst een sociaal contract voor vrouwen te creëren.

Waarom heeft u het sociaal contract niet aan het volk voorgelegd in de vorm van een referendum?

We wilden eigenlijk een openbaar referendum houden, maar de huidige politieke situatie laat dat niet toe. Er zijn te veel bedreigingen en aanvallen. We hebben veel en grote openbare bijeenkomsten gehouden en tot op de laatste dag meningen verzameld. Alle artikelen en clausules werden afzonderlijk besproken. Ze werden een voor een voorgelezen en er werd naar meningen gevraagd.

Wat is jullie hoofddoel met het sociaal contract?

Ons hoofddoel is het creëren van een democratische, liberale en ecologische samenleving. De belangrijkste reden voor de huidige crisis in Syrië is het ontbreken van een democratische grondwet die alle volkeren en rechten omvat. We willen een voorbeeld stellen voor de oplossing van alle problemen in Syrië. Het sociaal contract moet een basis zijn voor het creëren van een democratische grondwet die de rechten van het Syrische volk garandeert. Wij zeggen dat het een alternatief model kan zijn voor het onvermogen om een oplossing te vinden en de wanhoop in Syrië en in de hele regio. Het sociaal contract is een nieuwe mijlpaal voor alle volkeren en vrouwen.

De Democratische Natie als een uitweg uit de toenemende chaos