Foza Yusif: We moeten nationale belangen als primaire oorzaak behandelen

  • Rojava/Noord-en Oost-

De Raad van Voorzitters van de Democratische Unie Partij (PYD) hield een vergadering in Hesekê met de deelname van Koerdische stammen uit de Cizire Regio om de politieke situatie in de regio en de obstakels in de regio’s van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) te bespreken.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de rol die stammen en alle sociale groepen spelen bij het behouden van de verworvenheden en het waarborgen van de nationale eenheid tussen de verschillende componenten in de regio.

De vergadering werd bijgewoond door Foza Yusif, lid van de Raad van Voorzitters van de PYD en opinieleiders van Koerdische stammen uit de Cizire Regio.

In haar toespraak benadrukte Foza Yusif het belang van nationale eenheid in de confrontatie met de genocide tegen het Koerdische volk. Ze zei: “We moeten nationale belangen behandelen als onze voornaamste zaak. We moeten ons losmaken van de belangen van partijen en stammen, leren van de geschiedenis en fouten vermijden.”

Koerdische stamleiders vestigden de aandacht op de rol van het Autonome Bestuur bij het handhaven van het gemeenschappelijke leven en de veiligheid van de regio en riepen op tot eenheid onder alle segmenten van de samenleving en partijen.

Met nadruk op het belang dat zij hechten aan de eenheid van het Koerdische volk, verklaarden stamleiders dat er een nationale conferentie moet worden gehouden om de gemeenschappelijke nationale beleidslijnen te verbeteren.

Aan het einde van de vergadering stelden de deelnemers voor om volkscomités op te richten om de samenwerking tussen de samenleving en het Autonome Bestuur te versterken.