Franse delegatie bezoekt Syrische Koerdische ambtenaren

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Een Franse delegatie onder leiding van Stephane Romatet heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) om de recente politieke situatie in Syrië en de houding van de Franse regering te bespreken.

De ontmoeting vond plaats tussen de Franse delegatie, Bedran Çiya Kurd, Fener Al-Kait leden van het bestuursorgaan Khaled Ibrahim en Gulistan Ali.

Tijdens het bezoek onderstreepte Bedran Çiya Kurd, medevoorzitter van Buitenlandse Zaken van AANES, dat de militaire operaties die door de Turkse staat zijn gelanceerd, systematisch zijn geworden en gericht zijn op de infrastructuur. Kurd vestigde ook de aandacht op de toenadering tussen Damascus en Syrië door te zeggen dat de onderhandelingen tussen beide landen de inspanningen voor een politieke oplossing in Syrië zullen ondermijnen en de internationale inspanningen en het pad van VN-resolutie 2254 zullen torpederen. Hij benadrukte tevens de noodzaak om de stabiliteit van de regio te ondersteunen in politieke, economische en humanitaire aspecten als gevolg van de voortdurende Turkse bombardementen en droogte in de afgelopen jaren.

De Franse Ambassadeur en hoofd van het Crisis- en Steunpunt van het Ministerie van Europa, Stephane Romatet, gaf aan dat de Franse regering de ontwikkelingen in Noord- en Oost-Syrië op de voet volgt, eraan toevoegend dat de Franse regering haar steun aan de mensen in de regio zal voortzetten en dat de Franse regering ook aanwezig zal zijn in de regio tot het einde van de terrorismebestrijdingsoperaties.