Front Line Defenders bezorgd over geweld tegen mensenrechtenverdedigers in aardbevingsgebieden

Mensenrechtenorganisatie Front Line Defenders zei in een verklaring “diep bezorgd te zijn over de meldingen van geweld, juridische intimidatie, willekeurige arrestaties en bedreigingen tegen mensenrechtenverdedigers in de regio’s die zijn getroffen door de verwoestende aardbeving in Turkije en roept de Turkse autoriteiten op hun werk niet te belemmeren. Mensenrechtenverdedigers die kritiek leveren op de regering, zijn specifiek het doelwit van veiligheidstroepen ter plaatse.”

De verklaring voegde eraan toe: “Veel journalisten ter plaatse meldden dat ze werden tegengehouden door veiligheidstroepen terwijl ze probeerden nieuws te verslaan en werden bedreigd door ambtenaren om niets te melden dat de regering zou ondermijnen.”

Front Line Defenders herinnert de Turkse autoriteiten aan artikel 1 van de Europese consensus over humanitaire hulp waarin staat: “Humanitaire hulp is een fundamentele uitdrukking van de universele waarde van solidariteit tussen mensen en een morele verplichting”. De consensus benadrukt ook dat “de ‘humanitaire ruimte’ die nodig is om de toegang tot kwetsbare bevolkingsgroepen en de veiligheid en beveiliging van humanitaire hulpverleners te waarborgen, moet worden behouden als essentiële voorwaarden voor het verlenen van humanitaire hulp”.

Front Line Defenders dringt er bij de Turkse regering op aan om te zorgen voor een veilige en stimulerende werkomgeving voor mensenrechtenverdedigers die sinds de eerste dag van de aardbeving onvermoeibaar in de regio hebben gewerkt en om te stoppen met het aanvallen van hen als gevolg van hun legitieme werk in de regio.  Veiligheidstroepen en functionarissen moeten alle mensenrechtenverdedigers en vrijwilligers toestaan hun werk voort te zetten om de noodzakelijke en levensreddende goederen en diensten aan de overlevenden te leveren. Mensenrechtenverdedigers moeten de ontwikkelingen ter plaatse kunnen documenteren en rapporteren zonder angst voor geweld en arrestaties.