Geen Turkse imams meer in Duitsland

  • Duitsland

De “Turks-Islamitische Unie van het Instituut voor Religie e.V.”, kortweg Ditib, wordt al jaren bekritiseerd als een verlengstuk van de Turkse staat. De vereniging, die verantwoordelijk is voor ongeveer 900 moskeeën in heel Duitsland, wordt geleid door het Turkse Presidium voor Religieuze Zaken (Diyanet), dat rechtstreeks rapporteert aan president Recep Tayyip Erdoğan. Het wordt beschouwd als de Duitse spreekbuis van Erdoğans AKP-partij en Ditib-imams worden gefinancierd vanuit Ankara.

De islamitische organisatie zelf beweert herhaaldelijk onafhankelijk te zijn. Schandalen in het verleden hebben echter vaak aan het licht gebracht hoe nauw de samenwerking tussen Ditib en het Turkse regime werkelijk is. Zo is sinds de onthulling van een spionageaffaire in 2016 bekend dat importimams actief waren als informatieverstrekkers en klokkenluiders voor de Turkse inlichtingendienst, waarbij ze onwelgevallige mensen zoals activisten uit het Koerdische spectrum of aanhangers van de prediker Fethullah Gülen bespioneerden en hun spionagerapporten naar Ankara stuurden.

Ditib organiseerde gebeden in moskeeën voor de “overwinning” van Turkije in Efrîn

Het is ook algemeen bekend dat Ditib-gemeenschappen regelmatig opruiing verspreiden tegen andersdenkenden en minderheden – in 2018 liet de vereniging in haar moskeeën in Duitsland bidden voor de “overwinning” van Turkije en zijn jihadistische hulptroepen in de aanvalsoorlog tegen de Koerdische regio Efrîn in Noord-Syrië – en dat haar functionarissen islamistische inhoud hebben gepubliceerd naast steunbetuigingen aan de extreemrechtse organisatie “Grijze Wolven” en de Moslimbroederschap. Er waren vrijwel geen juridische gevolgen voor de moskeevereniging en sindsdien is er weinig gedaan. Een reden hiervoor is dat Ditib het centrale aanspreekpunt is voor Duitse politici als het gaat om vragen over integratie of religieus onderwijs op Duitse scholen.

Bondsregering wil imams opleiden in Duitsland – via Ditib

Als we de Duitse regering mogen geloven, zullen predikers in de toekomst niet meer vanuit Turkije naar Duitsland worden gestuurd, maar in plaats daarvan rechtstreeks in Duitsland worden opgeleid. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, Diyanet en Ditib zijn dit overeengekomen en hebben een bijbehorend stappenplan opgesteld, zo maakte het ministerie donderdag bekend. Er wordt gesproken over 100 imams die elk jaar hun opleiding in Duitsland moeten afronden. Het werk van de Turkse imams die momenteel in Duitsland werken – ongeveer duizend in getal – moet dienovereenkomstig gefaseerd worden beëindigd. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) sprak van “lange onderhandelingen”, maar noemde de overeenkomst ook een “mijlpaal voor de integratie en participatie van moslimgemeenschappen in Duitsland”. Ze vervolgde: “We hebben predikers nodig die onze taal spreken, ons land kennen en voor onze waarden opkomen.” Faeser benadrukte: “We willen dat imams betrokken raken bij de dialoog tussen religies en geloofskwesties in onze samenleving bespreken.”

Akbulut: “Erdoğan lacht in zijn vuistje”

Voor Civan Akbulut veroorzaakten de woorden van Faeser vooral een hoofdschudden. De lokale politicus uit Essen (Linkse Partij) ziet de overeenkomst tussen Berlijn, Ankara en Ditib als een aanfluiting. “Het beëindigen van het sturen van imams uit Turkije maakt geen einde aan de invloed van het Turkse regime op de moskeegemeenschappen in Duitsland”, vertelde Akbulut aan ANF Nieuwsagentschap. Iedereen die dit gelooft is naïef en negeert jarenlange schandalen en beïnvloedingspraktijken. Het valt niet te ontkennen dat Ditib afhankelijk is van Ankara op het gebied van personeel, financiën en ideologie. Het is ook geen geheim dat Diyanet beslist over alles wat er bij Ditib gebeurt en tegelijkertijd alles kan verbieden wat haar niet aanstaat.

Diyanet-hoofd Ali Erbaş ook voorzitter van de belangrijkste adviesraad van Ditib

Het plan van de Duitse regering om de training van imams in eerste instantie in het kader van een Ditib-programma in Dahlem in Noordrijn-Westfalen te laten plaatsvinden – volgens Akbulut het “filiaal van Diyanet in Duitsland” – kan qua spot nauwelijks overtroffen worden. En om de buitenlandse invloed op wat er in Duitse moskeeën gepredikt wordt te verminderen voor het definitieve einde van de detachering van imams, zal de professionele verantwoordelijkheid voor deze predikers in de loop van 2024 niet langer bij de Turkse consulaten-generaal liggen, maar worden overgedragen aan Ditib. Akbulut’s bezwaar: “Het hoofd van Diyanet, Ali Erbaş, is ook de voorzitter van de adviesraad van Ditib, die normaal gesproken de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft.” De lokale politicus, die zitting heeft in de integratieraad van zijn stad, is van mening dat de nieuwe overeenkomst in feite alleen de trainingslocatie van de Ankara-getrouwe gebedsleiders verandert, en verder niets. Akbulut beschreef Faesers beschrijving van de overeenkomst als een belangrijke mijlpaal voor integratie als een aanklacht. “Erdoğan lacht in zijn vuistje”, meent hij.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van imams proberen echter samen te werken met het Islam College Germany in Osnabrück. Imams hebben daar in september voor het eerst hun opleiding in het Duits afgerond. Het islamcollege wordt beschouwd als een modelinstelling en wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Duitse autoriteiten ontkennen kennis van bezoek hooggeplaatste Taliban aan door Turkije gesponsorde moskee in Keulen