Gelijktijdige aanvallen op alevitische instellingen in Ankara

  • Turkije

In Ankara hebben zaterdag gelijktijdige aanvallen op alevitische gemeenschapscentra en verenigingen plaatsgevonden. De parochiehuizen Şah-ı Merdan in Mamak en Ana Fatma in Tuzluçayır, evenals de Turkmeens-Alevitische Stichting Bektaşi in Kızılay en de dorpsvereniging Gökçebel werden getroffen.

Een vrouw werd bij de Turkmeense Alevi Stichting Bektashi neergestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. De onebekende aanvallers gooiden stenen naar de deuren van alevitische organisaties. Tegelijkertijd werden de ruiten ingeslagen in Ana Fatma Cemevi en in de gebouwen van de dorpsvereniging Gökçebel. Een menigte verzamelde zich na de aanval voor het gemeenschapscentrum van Ana Fatma. De voorzitter van de vereniging, Mustafa Karabudak, legde een korte verklaring af waarin hij verwees naar het ophitsen van de regering tegen alevieten. “Vandaag is de eerste dag van de Muharrem-maand en er hebben gelijktijdige aanvallen op alevitische gemeenschapscentra en verenigingen plaatsgevonden in Ankara. Hieruit blijkt dat deze aanslagen gepland zijn. Ze zijn direct gerelateerd aan het feit dat de politieke heersers de alevieten marginaliseren, hun geloof negeren en politiek over hen voeren. Daarom zijn de politieke machthebbers verantwoordelijk voor de aanslagen.” Volgens Karabudak zijn er opnames van bewakingscamera’s en hebben de verenigingen aangifte gedaan tegen onbekenden. Vandaag willen de alevitische instellingen bespreken hoe het verder moet.

Muharrem – belangrijkste alevitische rouwperiode

De Muharrem, de periode waarin alevieten vasten, ook bekend als de Twaalf Imams, is een van de belangrijkste momenten van rouw voor deze ideologische gemeenschap. Het herdenkt onder meer Imam Hussein. De kleinzoon van de profeet Mohammed en daarmee de sleutelfiguur in de integratie van de sjiitische islam sneuvelde op 10 oktober 680 in de slag bij Karbala. De soennitische Oemmayaden wonnen. In de post-sjiitische islamitische geschiedenis staat de slag bij Karbala symbool voor de strijd tussen “goed en kwaad” – “onderdrukt tegen onderdrukker” – en wordt beschouwd als een van de meest tragische incidenten voor de sjiieten. In het alevitische wereldbeeld, dat is gevormd door het animisme en diep geworteld is in de aard van Koerdistan, wordt herhaaldelijk verwezen naar de sjiieten, ondanks het pantheïstische beeld van God, en met name vanwege de massale vervolging in Turkije en Noord-Koerdistan, delen van de alevitische geloofsgemeenschap zien zichzelf als ‘islamitisch-liberaal’, terwijl veel oorspronkelijke alevieten geen enkele connectie met de islam maken. Het motief van onderdrukking en vervolging is historisch gezien echter een even belangrijk leidmotief geworden van het alevitisme als aanbidding van het goddelijke in mens en natuur en respect voor alles wat leeft.