Gevolgen embargo van Damsacus op gebieden Autonoom Bestuur desastreus voor bevolking

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De inwoners van Shehba (al-Shahba) en de ontheemden van Afrin, die vanwege de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat naar  Shehba zijn verdreven, worden al lange tijd belegerd door de regering van Damascus. Ze krijgen geen toegang tot elektriciteit en brandstof, gas, medicijnen en voedsel worden op verschillende manieren en methoden verhinderd de regio binnen te komen, wat leidt tot slechte en moeilijke levensomstandigheden.

Deze blokkade is onlangs aangescherpt, dus er mag niets in het gebied. Daarom werd het servicewerk, met name de gezondheidsdiensten, stopgezet vanwege het gebrek aan dieselbrandstof.

Zoveel patiënten moeten door de zuurstofpomp ademen, maar door het wegvallen van de dieselbrandstof viel de stroom uit en daarom werkten deze pompen niet meer. Een correspondent van het ANHA Nieuwsagentschap maakte een filmopname die deze situatie duidelijk zien.

Deze video is opgenomen in het dorp Tal Shair farms in het district Favin in het kanton Shehba. Daarop is te zien dat het zieke kind, Rshmar Rasho, is aangesloten op de zuurstofpomp naast de elektriciteitsgenerator.

Volgens de informatie die aab ANHA is verstrekt door de familie van het kind; kunnen ze het kind niet naar de stad vervoeren omdat de auto’s het niet meer doen door gebrek aan brandstof. Ook de generator die het dorp van stroom voorziet is wegens gebrek aan bedrijfsmateriaal (dieselbrandstof) uitgevallen, maar wordt korte tijd gebruikt om de zuurstofpomp voor dit kind aan te drijven.

Misschien kan het kind op deze manier een beetje ademen, maar deze keer heeft hij last van het geluid van de generator en de onreine plek, waardoor hij het risico loopt andere ziekten te krijgen.

 

Bron: ANHA