Gewapende aanvallen op de inheemse autonomie in Chiapas, Mexico

  • Mexico

Er worden met de dag meer berichten ontvangen over gewapende aanvallen op de inheemse autonomie in de staat Chiapas, vooral in de buurt van de Zapatistische gebieden en bij de grens met Guatemala. Hoewel dit in vergelijking met andere agressies tegen inheemse volkeren in Mexico nog mild lijkt, zou het verlies van de onschendbaarheid van de EZLN in Mexico – wat momenteel aan het gebeuren is – tot een totale escalatie leiden. Er zijn sterke internationale reacties nodig!

Op 1 januari 1994 greep het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger (EZLN) naar de wapens, verklaarde ze de oorlog aan de Mexicaanse staat en vocht voor werk, onderwijs, gezondheid, rechtvaardigheid, land en vrijheid. Twintig dagen later werd er, na hevige aanvallen van het Mexicaanse leger onder druk van nationale en internationale burgers, een staakt-het-vuren afgekondigd. Na de gesprekken van San Andrés hield de Mexicaanse regering zich niet aan de afspraken om de grondwet te hervormen en de rechten van inheemse volkeren onvoorwaardelijk te respecteren. Sindsdien heeft de EZLN haar autonomie en zelfbeschikking in haar gebied op civiele en vreedzame wijze opgebouwd en is ze een belangrijke speler bij het bevorderen en uitoefenen van de rechten van inheemse volkeren wereldwijd. In deze 29 jaar is de EZLN voortdurend lastiggevallen en aangevallen door het Mexicaanse leger en groepen die nauw verbonden zijn met de regering. De strategieën van oorlogvoering en opstandbeheersing veranderen hun geweldsmethoden, maar nooit hun doel: de weerstand en emancipatorische bewegingen die vechten voor de respectering van hun rechten en collectieve rechten als inheemse volkeren te vernietigen.

Deze “lage intensiteit” oorlog, die eenzijdig en gericht is op winstgevende belangen van koloniale en neoliberale bedrijfs- en economische logica, wordt uitgevoerd door de slechte regering met militairen en politie, paramilitairen en georganiseerde misdaad. Dit heeft mensenlevens geëist, waaronder die van Zapatistische leraar Galeano in 2014. Er zijn ook vaak gedwongen uitzettingen en gevangenneming en marteling van Zapatisten. Op dit moment is bijvoorbeeld Zapatistische kameraad Manuel Vasquez hiervan het slachtoffer, die nu al zijn 21e en 22e verjaardag in de gevangenis heeft moeten doorbrengen.