Gezondheidsraad Autonoom Bestuur houdt persconferentie over uitbraak cholera

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Gezondheidsraad van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië hield een persconferentie in Qamishlo over de uitbraak van cholera.

Jiwan Mustafa, de medevoorzitter van de Gezondheidsraad, verklaarde dat er tot nu toe 2.867 verdachte gevallen, 78 bevestigde gevallen en 16 sterfgevallen waren in Noordoost-Syrië, voornamelijk in Deir ez-Zor.

Mustafa bevestigde de aanwezigheid van ‘Vibrio cholerae’, de bacterie die de choleraziekte veroorzaakt, in de rivier de Eufraat. Hij verklaarde dat als de situatie uitmondt in een pandemie, de Gezondheidsraad niet in staat is om het alleen te regelen.

Een belangrijke reden voor de verspreiding van de ziekte is dat veel mensen onbehandeld water rechtstreeks uit de Eufraat drinken, waarin ongezuiverd rioolwater wordt gestort, en dit water ook voor de landbouw gebruiken, omdat er geen andere opties beschikbaar zijn, met onvoldoende waterfilterstations .

In een recent REACH-rapport staat dat 69% van de gemeenschappen in Noordoost-Syrië onvoldoende toegang heeft tot water, terwijl 38% problemen ervaart met de kwaliteit/veiligheid van hun drinkwater.

Verder wordt gemeld dat de lokale autoriteiten van Deir ez-Zor vóór de cholera-uitbraak waren gestopt met het distribueren van chloor aan waterpompstations, maar het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië beweert dat ze de distributie nu hebben hervat.

Deze situatie wordt nog verergerd in ontheemdenkampen. Als water vanuit tankwagens in vrachtwagens wordt aangeleverd, is dat duur, en zelfs dan komt het vaak rechtstreeks uit de Eufraat zonder filtering of sterilisatie.

Naar verluidt werden de 270 IDP-families die in het kamp Al-Younani (Raqqa) woonden onlangs gedwongen zichtbaar vuil rivierwater te drinken nadat het hoofdwaterstation in Raqqa de werkzaamheden voor onderhoudswerkzaamheden twee dagen had onderbroken en toen de bevoorrading van de stad werd hervat, en het water onregelmatig was.

In Aleppo gaf het Directoraat van Landbouw van de Syrische regering opdracht om 165 hectare gecultiveerd landbouwgrond te vernietigen, nadat monsters uit irrigatiewater de aanwezigheid van cholera hadden aangetoond, om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Tot dusver heeft Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië dergelijke maatregelen niet aangekondigd.