Global terrorism threat assessment: “PKK geen bedreiging voor Westen”

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) is “geen bedreiging voor het Westen”, vormt “geen betekenisvolle bedreiging” voor de Turkse integriteit en zal niet worden vernietigd zolang aanverwante krachten een sleutelrol spelen in de wereldwijde strijd tegen islamitisch terrorisme, zo blijkt uit een beoordeling van een Global Terrorism Threat Assessment.

Het rapport, gepubliceerd door de pro-Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS), benadrukt de rol van de bredere Koerdische politieke beweging in de samenwerking met de VS in de strijd tegen Islamitische Staat, of ISIS. Door de nadruk te leggen op de beperkte dreiging die de PKK vormt voor Turkije en het feit dat de beweging nooit heeft geprobeerd om westerse staten aan te vallen of te bedreigen, en door op te merken dat de beweging een democratische ideologie aanhangt die er niet op uit is om reeds bestaande grenzen in de regio aan te vechten, zal het rapport de argumenten verder aanwakkeren dat de PKK moet worden verwijderd van internationale terrorismelijsten en moet worden behandeld als een legitieme politieke en militaire actor.

“De PKK vormt geen directe bedreiging voor andere westerse landen dan Turkije”, vinden de auteurs van het rapport, die opmerken dat “er niets in haar ideologie is dat wijst op een bedreiging voor de Verenigde Staten, en ze heeft geen geschiedenis van aanvallen tegen Amerikaanse burgers of faciliteiten, zelfs niet toen ze een marxistisch-leninistische organisatie was die tijdens de Koude Oorlog tegen een NAVO-bondgenoot vocht.

Bovendien heeft de militante groep een ideologische evolutie doorgemaakt en omhelst nu “een ideologie die [de gevangen leider Abdullah] Ocalan ‘democratisch confederalisme’ noemt en die zelfbeschikking nastreeft ‘zonder de bestaande politieke grenzen in twijfel te trekken'”, aldus het rapport. Deze ideologische verschuiving naar een benadering die gericht is op het bereiken van democratische veranderingen aan de basis en een democratische, federale regeling binnen Turkije en andere buurlanden is gepaard gegaan met materiële veranderingen op het terrein.

Zoals de statistieken in het rapport aangeven, heeft de PKK zich teruggetrokken uit Turkije naar Irak in overeenstemming met de vervolgens afgebroken vredesonderhandelingen, wat betekent dat de meeste gewelddadige incidenten nu in dat land plaatsvinden en gewapende botsingen zijn tussen de Turkse strijdkrachten en PKK-militanten, samen met wijdverspreide Turkse luchtaanvallen die vaak burgerslachtoffers eisen.

De aanvallen van Turkije op Koerdische groeperingen, waaronder de PKK en de door de VS gesteunde, Koerdische Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), dienen alleen maar om “de instabiliteit te vergroten en middelen te onttrekken die anders naar de strijd tegen Islamitische Staat zouden kunnen gaan”, waarschuwen de auteurs, die opmerken dat Turkije incidenten binnen zijn eigen grenzen heeft gebruikt als excuus om Syrische regio’s zonder enig verband met het incident aan te vallen. Het zijn de acties van Turkije die de VS in gevaar brengen door ISIS te versterken, waarschuwen de auteurs van het rapport: “een omleiding van middelen om weerstand te bieden aan een Turkse inval in het noorden van Syrië zou de voorwaarden kunnen scheppen voor de Islamitische Staat om een grote uitbraak te organiseren.”

De auteurs merken op dat “de PKK het geweld niet heeft afgezworen en ook niet van plan is dat te doen”, maar stellen dat deze dreiging niet kan worden weggenomen door “het opvoeren van de militaire druk”. Aan de ene kant stellen ze dat “terwijl de VS niet zullen vechten tegen een NAVO-bondgenoot om [zijn Syrische Koerdische bondgenoten] te beschermen, Amerikaanse functionarissen de vernietiging van een door de VS gesteunde antiterreurmacht door het Turkse leger niet zouden accepteren en diplomatieke druk zouden uitoefenen om een dergelijke uitkomst te voorkomen. Het resultaat is dat Turkije geen hoop heeft om de PKK te vernietigen, terwijl de Koerdische strijdkrachten belangrijke bondgenoten zijn in de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme.”

Door de PKK voor te stellen als een democratische macht die geen bedreiging vormt voor het Westen, geeft het rapport geloofwaardigheid aan argumenten om de groepering te schrappen van de terreurlijst.
Een recente, baanbrekende uitspraak van de hoogste Belgische rechtbank bevestigde een beslissing die aangeeft dat de PKK helemaal niet als terreurorganisatie moet worden beschouwd, maar als legitieme partij in een intern conflict in Turkije.

Volgens juridische experts zou het wereldwijd van de lijst schrappen van de PKK: het mogelijk maken dat zowel Turkije als de PKK volgens internationaal recht gelijkelijk verantwoordelijk worden gehouden voor misdaden tijdens het lopende conflict; voorkomen dat Turkije zijn verzet tegen de PKK gebruikt als voorwendsel om de binnenlandse, pro-Koerdische oppositie te liquideren en buurlanden binnen te vallen en te bombarderen; en druk creëren om de vredesonderhandelingen in Turkije te heropenen. Maar door de aanhoudende Turkse druk op zijn internationale bondgenoten blijft zo’n stap ver weg.

Bron: Medyanews