Groen Links roept mensen in het buitenland op om op hen te stemmen en af te rekenen met het eenmansregime

De Europese verkiezingscoördinatie van Groen Links roept de meer dan drie miljoen kiesgerechtigden in het buitenland op om tegen het eenmansregime in Turkije te stemmen.

Op 14 mei vinden in Turkije presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Voor de 3.286.786 stemgerechtigde kiezers in het buitenland geldt dat het stemmen op 177 locaties in 74 landen begint op 27 april en is mogelijk tot 9 mei.

De partij met grote kans op succes is de Groen Linkse Partij, die wordt gesteund door de op een na grootste oppositiepartij, HDP, en ook een Europese vertegenwoordiging heeft. De HDP zelf doet niet mee aan de verkiezingen vanwege het illegaliseringsproces tegen haar.

Tijdens een persconferentie in Keulen vestigde de coördinator Europese Verkiezingen van de Groen Linkse Partij de aandacht op de bijzondere betekenis van de verkiezingen van dit jaar en spoorde hij inwoners in het buitenland aan om hun stem uit te brengen. “Turkije staat op een belangrijk kruispunt met de verkiezingen van 14 mei die het lot van het hele land zullen beïnvloeden. Als organisaties en instellingen van Turkse en Koerdische migranten in Europa roepen we alle in aanmerking komende burgers van de Republiek Turkije op om te stemmen voor een democratisch Turkije waar mensen, geloof, werk, fundamentele rechten en vrijheden worden gewaardeerd”, zei Osman Ergin in het Koerdisch en Leyla Uyar in het Turks.

De oproep, gesteund door tientallen organisaties, luidde: “Wij geloven dat een democratisch Turkije ook het leven gemakkelijker zal maken voor degenen onder ons die in het buitenland wonen. Het economische, sociale en culturele beleid van de neoliberale, monistisch-fascistische AKP-MHP-alliantie, die al 21 jaar aan de macht is, grote schade hebben toegebracht aan de volkeren en de werkende mensen. Fundamentele rechten en vrijheden werden zoveel mogelijk ingeperkt, wetten en regels werden opgeschort en het land werd overgelaten aan het winstoogmerk en de uitbuiting van een Zoals de catastrofe van de aardbeving in Maraş op 6 februari eens te meer heeft aangetoond, is het land in alle opzichten tot een wrak vervallen, aangezien de middelen van het land niet zijn gebruikt voor de behoeften van de mensen, maar voor een handvol kapitaalgroepen.”

De oproep ging verder: “Op 14 mei heeft Turkije twee keuzes: ofwel het eenmansregime en de vernietiging die het heeft aangericht voortzetten; of ga voor een nieuwe weg met de versterking van de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid en de Groen Linkse Partij door degenen die de eisen van het volk voor vrede, democratie, vrijheid en een fatsoenlijk leven verdedigen. Als de reactionaire AKP-MHP-regering en haar presidentskandidaat Erdoğan opnieuw winnen, betekent dit dat onze volkeren een nog hogere prijs zullen betalen. Om deze trend te stoppen en de weg vrij te maken voor een democratisch Turkije, roepen we alle stemgerechtigde kiezers die in het buitenland wonen op om deel te nemen aan de verkiezingen en tegen het eenmansregime te stemmen.”

De oproep luidde: “De eis van de mensen in Turkije voor vrijheid, democratie, vrede en een fatsoenlijk leven is ook de eis die wij, die in Europese landen wonen, hebben. Wij, de ondergetekende organisaties, zeggen dat GroenLinks een partij is die onze ambities ondersteunt. Daarom nodigen we alle arbeidsmigranten die in het buitenland wonen en stemrecht hebben uit om hun vertrouwen te stellen in Groen Links. We roepen alle mensen van Turkse afkomst op om te stemmen voor een democratischer, vrijer en menselijker Turkije.”

Naast de Europese vertegenwoordigingen van Groen Links en HDP, werd de oproep ondertekend door de partijen PIK, SYKP en KKP, evenals grote verenigingen zoals DIDF, KCDK-E, AvEG-KON, TJK-E, ATIK, CÎK , FEDA, DIK, PKAN, MARDEF, MÖP, ADEF, ADHK en SODAP.