Groene Linkse Partij opent stembureau in Hamburg-Altona

  • Duitsland

Op 14 mei vinden in Turkije presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Het zittende staatshoofd Recep Tayyip Erdoğan wil zijn greep op de macht veiligstellen met zijn islamitische AKP, waarmee hij al 20 jaar regeert. Maar de oppositie heeft een duidelijk doel voor ogen: voorkomen dat Erdoğan aan de macht blijft.

De Democratische Volkspartij (HDP), die met een verbodsprocedure wordt bedreigd, stelt zich kandidaat voor parlementsverkiezingen als lid van de Alliantie voor Werk en Vrijheid op de lijst van de Groen Linkse Partij (YSP). Om de verkiezingscampagne vanuit Hamburg te ondersteunen en als informatiecentrum voor kiesgerechtigden te dienen, opent de YSP een verkiezingsbureau in de Noord-Duitse havenstad.

“Turkije staat op een kruispunt en moet kiezen welke kant het op wil”, zegt voormalig HDP-parlementslid Selma Irmak, die nu in ballingschap in Duitsland woont en van plan is morgen, woensdag, een toespraak te houden bij de opening van het kantoor. “Het onderdrukkende en uitbuitende systeem van Erdoğan zal blijven en zelfs nog fascistischer worden. Of we vervangen het.”

De Alliantie voor Werk en Vrijheid en daarmee de YSP komen op voor een democratische toekomst in Turkije. Volgens Irmak willen ze vanuit Hamburg ook meevechten voor dit doelpunt. “We staan ​​voor gelijke rechten voor alle geslachten, tegen uitbuiting, voor een ecologisch en duurzaam samenleven dat wordt bedreigd door corrupte verrijking van de overheid en een kliek die daaraan hecht”, vervolgt de politicus. Daarom is het belangrijk om de YSP met passie te ondersteunen.

“YSP’s ideaal is dat Erdoğan en zijn trawanten, die het land economisch en sociaal corrumperen en etnische minderheden gewelddadig onderdrukken, tot de geschiedenis behoren, niet tot de toekomst. Ze streeft naar een pluralistische, zelfbepaalde democratie voor Turkije”, zei Irmak. Dit is ook het doel van veel mensen in Hamburg. En omdat solidariteit alleen in de praktijk te beleven valt, moet het YSP veel inzet en energie krijgen.

De opening van het YSP-verkiezingsbureau vindt woensdag om 16.00 uur plaats in het districtskantoor aan de linkerkant, Am Felde 2 (achtertuin) in Hamburg-Altona. Naast Selma Irmak is ook Cansu Özdemir, medevoorzitter van de Linkse Partij in het Hamburgse parlement, aangekondigd als spreker.