Güneş: “De oorlog is een cruciale kwestie in de samenleving”

Na de verkiezingen is de democratische oppositie in Turkije een proces van vernieuwing ingegaan. Op volksvergaderingen wordt kritiek geuit, worden problemen aangepakt en worden voorstellen gedaan. Een van de parlementsleden van Groene Linkse Partij (YSP) die van deur tot deur gaat in de Noord-Koerdische stad Mêrdîn en luistert naar de mensen is Beritan Güneş. In een interview met ANF Nieuwsagentschap doet ze verslag van haar inzichten die ze heeft opgedaan door met de bevolking te praten. In het bijzonder, zegt ze, zijn de gevolgen van de voortdurende oorlog, de situatie van gevangen zieke mensen, verhinderde vrijlating van politieke gevangenen zelfs na het einde van hun gevangenisstraf en de economische crisis kwesties die steeds weer naar voren zijn gebracht.

“Mensen vragen naar onze routekaart tegen het isolatiebeleid”

De dagelijkse prijsstijgingen en de economische crisis bepalen het dagelijks leven van de mensen. “Daarnaast staan de oorlog en de ernstige gevolgen ervan centraal in de samenleving”, zegt Güneş. “Mensen praten erover, discussiëren erover en zoeken naar oplossingen. Ze vragen ons ook welke routekaart we hebben voor de strijd tegen isolationistisch beleid. Het is goed voor mij als parlementslid uit Mêrdîn om met deze vragen om te gaan en te luisteren wanneer mensen hun eisen en problemen beschrijven. Tijdens deze ontmoetingen en gesprekken leer ik waar ik als parlementslid voor kan opkomen. Wanneer we onze mensen ontmoeten, worden de kwesties waaraan we moeten werken duidelijk. Iedereen is een contactpersoon. Het feit dat ik me sterk maak, wordt beantwoord door de maatschappij. Het geeft me energie, laat me groeien en sterkt me.”

Tijdens de gesprekken wordt ook steeds weer duidelijk hoe ernstig de schendingen van rechten zijn die mensen ervaren door toedoen van de Turkse staat. Güneş: “Mensen praten over een extreem discriminerende sociale orde en willen onze steun zodat hun stem luider wordt gehoord. Natuurlijk kan onze aanwezigheid in het parlement uiteindelijk niets veranderen, want als het erop aankomt, is de meerderheid nog steeds in handen van de regering. Maar het parlementaire proces is belangrijker dan de uitkomst. Zelfs als alleen de stem van de mensen uit Mêrdîn en het Koerdische volk daar gehoord wordt, is het een waardevol gebied van onze strijd. Bijvoorbeeld, de kwestie van het verhinderen van de vrijlating van gevangenen na hun strafdetentie is een belangrijke kwestie geworden voor de nabestaanden. Met name de situatie van degenen die al 30 jaar gevangen zitten staat centraal op deze agenda. Ik denk dat de staat niet verwachtte dat deze mensen na 30 jaar weer zouden opduiken. Want de Koerdische kwestie is in die dertig jaar niet opgelost, en het gaat maar door. Ik weet niet hoe effectief het is om dit in het parlement aan de orde te stellen, maar we zien dat het van groot belang is voor de mensen.”

Dertig jaar ononderbroken gevangenschap

Güneş legt uit dat ze uitwisselingen heeft gehad met politieke gevangenen die na 30 jaar zijn vrijgelaten. In de afgelopen maanden zijn veel gevangenen vrijgelaten die begin jaren negentig tot levenslange gevangenisstraf waren veroordeeld voor separatisme in de inmiddels afgeschafte staatsveiligheidsrechtbanken. Beritan Güneş benadrukt dat deze gevangenen een bijzonder belangrijk deel van de Koerdische geschiedenis zijn: “We kunnen zeggen dat je zelden iets kunt vinden in de wereld dat lijkt op de verhalen van deze mensen die 30 jaar gevangen hebben gezeten. De staat heeft dertig jaar lang geprobeerd hen te breken, maar bij degenen die zijn vrijgelaten, zien we precies het tegenovergestelde effect. We zien dat ze sociaal ontwikkeld zijn, mentaal gezond en in staat om de agenda bij te houden. Ze zijn symbolen van verzet geworden die hun jaren in de gevangenis hebben gebruikt om sterker te worden. Daarom denk ik dat deze situatie een speciale plaats zal krijgen in de Koerdische geschiedenis en de literatuur in zal gaan. Een van de vrijgelaten gevangenen vertelde ons dat hij noch wij energie hadden verloren in de afgelopen 30 jaar. Dit is op zich een belangrijke les voor diegenen die de Koerdische kwestie al 30 jaar niet opgelost hebben. Deze realiteit sterkt ons in onze overtuiging dat wat er ook gebeurt in onze strijd voor identiteit en taal, maar we zullen de acceptatie ervan afdwingen.”

“De jeugd wordt beroofd van hun identiteit”

Verwijzend naar de gevolgen van de speciale oorlogspolitiek van de Turkse staat zegt Güneş: “Er wordt geprobeerd om Koerdische jongeren van hun identiteit te vervreemden. Ontkenning van de eigen identiteit wordt voorgesteld als een manier om hogerop te komen of de sociale status te verhogen. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat sommige Koerdische jongeren ervan dromen politieagent te worden. Natuurlijk moeten we erover nadenken en discussiëren hoe zo’n droom zich kan ontwikkelen en op de agenda van jongeren kan komen. Dit beleid om afstand te nemen van de eigen identiteit leidt tot een ontkoppeling van de eigen cultuur, geschiedenis, taal en stad. In plaats daarvan leren jongeren alleen de populaire cultuur en de instrumenten van het kapitalisme. Op deze manier kunnen jongeren verloren raken. Armoede, werkloosheid en het onderwijssysteem kunnen ook oorzaken zijn. We willen dit vernieuwingsproces samen met de jongeren en vrouwen uitvoeren. We komen samen met de jongeren en vrouwen voor kritiek en zelfkritiek. Maar dit moet veel sterker worden. Dit programma maakt deel uit van de planning van de partij. Als het goed wordt aangepakt en consequent wordt uitgevoerd, ben ik ervan overtuigd dat er oplossingen uit dit proces zullen komen.”

Bron: ANF